"although" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"although" Türkçe çeviri

EN

although {bağlaç}

volume_up

Türkçe' de "although" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAlthough mice come in many shapes, the typical mouse does look a bit like an actual mouse.
Fareler çeşitli şekillerde olabilseler de, normal fare biraz gerçek fareye benzer.
EnglishThey can print in black and white or color, although color models are usually pricier.
Siyah beyaz veya renkli yazdırabilirler, ancak renkli modeller genellikle daha pahalıdır.
EnglishAlthough Family Safety uses the latest technology, no system of this type can be 100% accurate.
Aile Koruması en son teknolojiyi kullansa da, bu tür hiçbir sistem %100 doğru çalışamaz.
EnglishAlthough the contents of every window are different, all windows share some things in common.
Her pencerenin içeriği farklı olmasına rağmen, genellikle pencereler bazı öğeleri paylaşır.
EnglishVCDs are similar to DVDs, although the video quality is not as high.
VCD'ler, video kalitesi o kadar yüksek olmasa da, DVD'lere benzer.
EnglishAlthough an e‑mail message can be of any length, e‑mail is designed for quick communication.
E-posta iletisi herhangi bir uzunlukta olabilse de, e-posta hızlı iletişim için tasarlanmıştır.
EnglishAlthough English is displayed as the default language, you must select it if you want to use it.
Varsayılan dil olarak İngilizce görüntülense de, kullanmak istiyorsanız yine de seçmeniz gerekir.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Çoğu reklamcılar tarafından oluşturulmuştur, ancak kötü amaçlı veya güvenli olmayan kodlar içerebilirler.
EnglishAlthough most are created by advertisers, they can also contain malicious or unsafe code.
Çoğu reklamcılar tarafından oluşturmakla birlikte, kötü amaçlı veya güvenli olmayan kod da içerebilirler.
EnglishAlthough it's not recommended, you can enable access to blocked attachments.
EnglishYou can also play video CDs (VCDs), which are similar to DVDs, although the video quality isn't as high.
Video kalitesi çok yüksek olmasa da DVD'lere benzeyen video CD'leri (VCD) de yürütebilirsiniz.
EnglishYes, although it's relatively uncommon to do this.
Evet, bunu yapmak diğerlerine göre olarak yaygın olmamasına rağmen.
EnglishAlthough most speakers have a volume control, you can control the overall level of sound using Windows.
Çoğu hoparlörde ses denetimi olmasına karşın Windows kullanarak genel ses düzeyini denetleyebilirsiniz.
EnglishAlthough the setting you created may be valid, the specific settings might not be supported in Windows Movie Maker.
Oluşturduğunuz ayar geçerli olsa da belirli ayarlar Windows Movie Maker'da desteklenmiyor olabilir.
EnglishAlthough Windows Mail blocks known dangerous file types, you should still use caution when opening attachments.
Windows Mail bilinen tehlikeli dosya türlerini engeller, ancak yine de ekleri açarken dikkatli olmanız gerekir.
EnglishSatellite TV signals are a digital format, although most of the standard televisions in the United States have analog format.
Uydu TV sinyalleri, ABD'deki standart televizyonların çoğu analog biçimde olsa da, dijital biçimdedir.
EnglishFor these reasons, floppy disk drives are less popular than they used to be, although some computers still include them.
Bu nedenlerden dolayı, hala bazı bilgisayarlarda bulunsalar bile disket sürücüleri öncesine göre daha az yaygındır.
EnglishSatellite TV signals are a digital format, although most of the standard televisions in the United States have analog format.
ABD'deki standart televizyonların çoğunun analog biçimde olmasına rağmen, uydu TV sinyalleri bir dijital biçimdir.
EnglishNote that although the columnist will read your feedback, personal replies are not possible due to the volume of feedback received.
Köşe yazarı yorumunuzu okuyacaktır; ancak gelen yorumların fazlalığı nedeniyle kişisel yanıt verilemeyeceğini unutmayın.
EnglishAlthough Media Center can record TV shows to only one location at a time, it can monitor multiple locations for recorded content.
Media Center, TV programlarını aynı anda tek bir konuma kaydedebilir; ancak kayıtlı içerik için birden çok konumu izleyebilir.