"alternatively" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"alternatively" Türkçe çeviri

EN

alternatively {zarf}

volume_up
alternatively
You must then uninstall the software, or, alternatively, we may disable it.
Bundan sonra yazılımı kaldırmanız gerekir veya alternatif olarak devre dışı bırakabiliriz.
Alternatively, you can choose to turn off your mobile PC, put it into hibernation, or do nothing when you press the power button.
Alternatif olarak, güç düğmesine basıldığında mobil bilgisayarınızın kapanmasını, hazırda bekleme moduna girmesini veya hiçbir şey yapmamasını seçebilirsiniz.
Alternatively, you can have InPrivate Filtering automatically block any content provider, or you can turn off InPrivate Filtering.
Alternatif olarak, InPrivate Filtreleme'nin her türlü içerik sağlayıcısını otomatik olarak engellemesini sağlayabilir ya da InPrivate Filtreleme'yi kapatabilirsiniz.

Türkçe' de "alternatively" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou must then uninstall the software, or, alternatively, we may disable it.
Bundan sonra yazılımı kaldırmanız gerekir veya alternatif olarak devre dışı bırakabiliriz.
EnglishAlternatively, Live File System discs can’t be used in all computers or in a CD, DVD, or Blu‑ray Disc player.
Ayrıca, Live Dosya Sistemi diskleri tüm bilgisayarlarda veya CD, DVD ya da Blu-Ray Disc oynatıcısında kullanılamaz.
EnglishAlternatively, you can choose to turn off your mobile PC, put it into hibernation, or do nothing when you press the power button.
Alternatif olarak, güç düğmesine basıldığında mobil bilgisayarınızın kapanmasını, hazırda bekleme moduna girmesini veya hiçbir şey yapmamasını seçebilirsiniz.
EnglishAlternatively, you can have InPrivate Filtering automatically block any content provider, or you can turn off InPrivate Filtering.
Ayrıca, InPrivate Filtreleme'nin herhangi bir içerik sağlayıcıyı otomatik olarak engellemesini sağlayabilir veya InPrivate Filtreleme'yi devre dışı bırakabilirsiniz.
EnglishAlternatively, you can have InPrivate Filtering automatically block any content provider, or you can turn off InPrivate Filtering.
Alternatif olarak, InPrivate Filtreleme'nin her türlü içerik sağlayıcısını otomatik olarak engellemesini sağlayabilir ya da InPrivate Filtreleme'yi kapatabilirsiniz.
EnglishAlternatively, you can look at the CD drive's properties in Windows to help determine whether your CD drive offers that feature by doing the following:
CD sürücünüzün bu özelliği sağlayıp sağlamadığını anlamak için bir başka yöntem olarak, aşağıdakileri yaparak Windows'da CD sürücüsünün özelliklerine bakabilirsiniz.

"alternatively" için eşanlamlılar (İngilizce):

alternatively
alternate
alternating
English
alternative