"to alter" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"to alter" Türkçe çeviri

EN

to alter [altered|altered] {fiil}

volume_up

Türkçe' de "to alter" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishI am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Korkarım ki rezervasyon tarihimi ... tarihine değiştirmenizi istemek zorundayım.
EnglishIn rare cases, legitimate publishers do alter driver packages after they've been digitally signed.
Bazı durumlarda, yasal yayımcılar sürücü paketlerini dijital olarak imzaladıktan sonra değiştirir.
EnglishAnyone can alter the contents of an unsigned driver.
İmzalanmamış sürücü içeriklerini herhangi bir kimse değiştirebilir.
EnglishA Reader can view shared files, but not add, alter, or delete them.
Kişinin ya da grubun paylaştırılmış klasördeki dosyaları görüntülemesini sınırlamak için Okuyucu'yu tıklatın.
EnglishWe will not significantly alter your image.
Görüntünüzü belirgin biçimde değiştirmeyeceğiz.
EnglishA Co-owner can view, add, alter or delete any shared file.
Kişi veya grubun paylaştırılmış klasördeki dosyaları görüntülemesine, değiştirmesine, silmesine ve buraya dosya eklemesine izin vermek için İkincil Sahip'i tıklatın.
EnglishA Contributor can view or add shared files, but can only alter or delete files he or she has contributed.
Kişi ya da grubun tüm dosyaları görüntülemesine, dosya eklemesine ve ekledikleri dosyaları değiştirmesine veya silmesine izin vermek için Katkıda Bulunan'ı tıklatın.
EnglishFor instance, you can swap the functions of your mouse buttons, make the mouse pointer more visible, and alter the scroll speed of the mouse wheel.
Örneğin, fare düğmelerinizin işlevlerini değiştirebilir, fare işaretçisini daha görünebilir yapabilir ve fare tekerleğinin kaydırma hızını değiştirebilirsiniz.
EnglishYou may not alter the Logo in any manner, including size, proportions, colors, elements or orientation, or animate, morph or otherwise distort its perspective or appearance.
Logo'nun boyutunu, oranlarını, renklerini, unsurlarını veya yönünü değiştiremez, animasyonlu hale getiremez, biçiminde, açısında veya görünüşünde değişiklik yapamazsınız.

"alteration" için eşanlamlılar (İngilizce):

alteration