"Alt key" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Alt key" Türkçe çeviri

EN

Alt key {isim}

volume_up
If a letter of a word is underlined in a menu, it usually means you can press the Alt key and the underlined key together instead of clicking that menu item.
Menüde bir sözcüğün harfinin altı çiziliyse, bu, genellikle o menü öğesine tıklatmak yerine aynı amaç için Alt tuşu ve altı çizili harfi beraber basabileceğiniz anlamına gelir.

Türkçe' de "Alt key" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishPress the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
EnglishTo show menus, press the ALT key, and the menu bar will appear above the toolbar.
Menüleri göstermek için ALT tuşuna basın, menü çubuğu araç çubuğunun üzerinde görüntülenir.
EnglishPress Alt+Print Screen by holding down the Alt key and then pressing the Print Screen key.
Alt+Print Screen tuşlarına basın (Alt tuşunu basılı tutun ve sonra Print Screen tuşuna basın).
EnglishWhen you've selected the window you want to open, release the ALT key.
Açmak istediğiniz pencereyi seçtiğinizde, ALT tuşunu bırakın.
English(If the Edit menu doesn't appear, press the Alt key to display it.)
(Düzen menüsü görünmezse, görüntülemek için Alt tuşuna basın.)
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or righ-click the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu göstermek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğuna sağ tıklayıp Menü çubuğunu seçin).
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or right-click the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu göstermek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğuna sağ tıklayıp Menü çubuğunu seçin).
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or right–click the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu görüntülemek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğuna sağ tıklatıp Menü çubuğu'nu seçin).
EnglishWindows Flip displays live window previews when you hold down the ALT key and press TAB.
Windows Hızlı Uygulama Geçişi, ALT tuşunu basılı tutarken SEKME tuşuna bastığınızda canlı pencere önizlemeleri görüntüler.
EnglishThen, while holding down the Alt key, press the Tab key multiple times until you get to the window you want.
Ardından, Alt tuşunu basılı tutarak istediğiniz pencereye gelene kadar Tab tuşuna tekrar tekrar basın.
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or press and hold the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu görüntülemek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğunu basılı tutun ve Menü çubuğu'nu seçin).
EnglishSelect the dial-up connection, press the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
Çevirmeli bağlantıyı seçin, ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
EnglishAfter you finish typing, release the Alt key.
EnglishPress the Alt key to display the menu bar.
EnglishSelect the dial-up connection, press the ALT key, click the Advanced menu, and then click Operator-Assisted Dialing.
Çevirmeli bağlantıyı seçin, ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü tıklatın ve ardından Santral Yoluyla Arama'yı tıklatın.
EnglishThe word None appears in the Shortcut key box until you press a key; then it's replaced with Ctrl+Alt+the key that you pressed.
Herhangi bir tuşa basıncaya kadar Kısayol tuşu kutusunda Hiçbiri sözcüğü görünür, ardından Ctrl+Alt+bastığınız tuş ile değiştirilir.
EnglishThe Shortcut key box will display None until you select the key, and then the box will display Ctrl+Alt followed by the key you selected.
Tuşu seçinceye kadar Kısayol tuşu kutusunda Yok görüntülenir; tuşu seçtikten sonra ise kutuda Ctrl+Alt+seçtiğiniz tuş görüntülenir.

Türkçe de "Alt key" için benzer çeviriler

key isim
enter key
accelerator key isim
hot key isim
ctrl key isim
direction key isim
combination key isim
alternate key
end key
Arrow key isim
Turkish
Bad key isim
Del key isim
Turkish
clear key isim
Turkish
cryptographic key isim
Delete key isim
Turkish