Alt (ayrıca: BELOW)
Press Alt+Print Screen by holding down the Alt key and then pressing the Print Screen key.
Alt+Print Screen tuşlarına basın (Alt tuşunu basılı tutun ve sonra Print Screen tuşuna basın).
Functions the same as pressing ALT on the keyboard.
Klavyedeki ALT tuşuna basılmasıyla aynı işlevi gerçekleştirir.
Press the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
TR

alt {sıfat}

volume_up
Varsayılan olarak, görev çubuğu masaüstünün alt kısmında bulunur.
By default, the taskbar is located at the bottom of the desktop.
Pencerenin alt kısmındaki Ayrıntılar bölmesine bakarak durumu öğrenin.
Check the Details pane at the bottom of the window for the status.
Dokunarak, alt kenardan yukarı doğru çekin veya üst kenardan aşağı doğru çekin ve istediğiniz komuta dokunun.
With touch, swipe up from the bottom edge or down from the top edge, and then tap the command you want.

Türkçe' de "Alt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishPress the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
EnglishEven the method of pressing ALT+TAB for switching windows has been giving an update.
Pencereler arasında geçiş yapmak için kullanılan ALT+TAB yöntemi de güncelleştirildi.
EnglishTo show menus, press the ALT key, and the menu bar will appear above the toolbar.
Menüleri göstermek için ALT tuşuna basın, menü çubuğu araç çubuğunun üzerinde görüntülenir.
EnglishIn Windows Explorer, press ALT, click File, and then click Login as.
Windows Explorer'da, ALT tuşuna basın, Dosya'yı ve sonra Farklı oturum aç'ı tıklatın.
EnglishPress Alt+Print Screen by holding down the Alt key and then pressing the Print Screen key.
Alt+Print Screen tuşlarına basın (Alt tuşunu basılı tutun ve sonra Print Screen tuşuna basın).
EnglishTo toggle in and out of full-screen spanned mode, press CTRL+ALT+BREAK.
Tam ekran bölünmüş moda geçmek veya bu moddan çıkmak için CTRL+ALT+BREAK tuş bileşimini kullanın.
EnglishTurn on or off High Contrast when Left Alt+Left Shift+Print Screen is pressed.
Sol Alt+Sol Shift+Print Screen tuşlarına basıldığında Yüksek Karşıtlığı etkinleştir veya devre dışı bırak.
EnglishWhen you've selected the window you want to open, release the ALT key.
Açmak istediğiniz pencereyi seçtiğinizde, ALT tuşunu bırakın.
EnglishPress CTRL+ALT+DELETE, and then click Change a password.
Ctrl+Alt+Delete tuş bileşimine basın, ardından Parola değiştir'i tıklatın.
English(If the Edit menu doesn't appear, press the Alt key to display it.)
(Düzen menüsü görünmezse, görüntülemek için Alt tuşuna basın.)
EnglishUnder Accessibility, select the Always expand ALT text for images check box.
Erişilebilirlik altında, Resim etiketlerindeki Alt metinlerini her zaman genişlet onay kutusunu işaretleyin.
EnglishDouble-click System, and then click Crtl+Alt+Del Options.
Sistem'i çift tıklatın, ardından Crtl+Alt+Del Seçenekleri'ni tıklatın.
EnglishOn a 106 keyboard, Ctrl+Alt+Z won't lock the Narrator key.
106 klavyede Ctrl+Alt+Z tuşları Ekran Okuyucusu tuşunu kilitlemez.
EnglishPress Ctrl+Alt+Delete and choose Change a password.
Ctrl+Alt+Delete tuş bileşimine basın, ardından Parolayı değiştir'i seçin.
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or righ-click the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu göstermek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğuna sağ tıklayıp Menü çubuğunu seçin).
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or right-click the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu göstermek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğuna sağ tıklayıp Menü çubuğunu seçin).
EnglishTo make the menu bar disappear, choose a command from any of the menus, or press ALT a second time.
Menü çubuğunu gizlemek istiyorsanız, menülerin birinden bir komut seçin veya ALT tuşuna bir daha basın.
EnglishClose the Control Panel by pressing Alt+F, C.
Alt+F tuş bileşimine ve sonra D tuşuna basarak Denetim Masası'nı kapatın.
EnglishPress the Alt key to display the Menu bar (or right–click the Address bar and then select Menu bar).
Menü çubuğunu görüntülemek için Alt tuşuna basın (veya Adres çubuğuna sağ tıklatıp Menü çubuğu'nu seçin).
EnglishClose Control Panel by pressing Alt+F, C.
Alt+F tuş bileşimine ve sonra D tuşuna basarak Denetim Masası'nı kapatın.