"also known as" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"also known as" Türkçe çeviri

EN

also known as {zarf}

volume_up
also known as
The infrared remote control cable, also known as an IR blaster, might not be connected.
IR kumanda kablosu olarak da bilinen kızılötesi uzaktan kumanda kablosu bağlı olmayabilir.
Feeds, also known as RSS feeds, contain frequently updated content published by a website.
RSS özet akışları olarak da bilinen özet akışları, bir web sitesi tarafından yayımlanan sık güncelleştirilen içeriği kapsar.

Türkçe' de "also known as" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe infrared remote control cable, also known as an IR blaster, might not be connected.
IR kumanda kablosu olarak da bilinen kızılötesi uzaktan kumanda kablosu bağlı olmayabilir.
EnglishMonitors add-on programs (also known as software utilities) for Windows.
Windows için eklenti programlarını (yazılım yardımcı programları olarak da bilinir) izler.
EnglishA description of virtual memory use (also known as paging file use).
Sanal bellek kullanımının açıklamasıdır (disk belleği dosyası kullanımı olarak da bilinir).
EnglishA CD or DVD recorder drive (also known as a CD or DVD burner).
CD veya DVD kayıt sürücüsü (CD veya DVD yazıcı olarak da bilinir).
EnglishOr, insert your smart card (also known as a security card), enter your smart card PIN and press Enter.
Ya da akıllı kartınızı (diğer adıyla güvenlik kartı) takıp akıllı kart PIN kodunuzu girin ve Enter tuşuna basın.
EnglishFeeds, also known as RSS feeds, contain frequently updated content published by a website.
RSS özet akışları olarak da bilinen özet akışları, bir web sitesi tarafından yayımlanan sık güncelleştirilen içeriği kapsar.
EnglishIf a program tries running (also known as executing) code from memory in an incorrect way, DEP closes the program.
Bir program, kodu bellekten hatalı şekilde çalıştırmayı (yürütme olarak da bilinir) denerse, DEP programı kapatır.
EnglishAn IEEE 1394 cable (also known as a FireWire or i.Link cable)
EnglishA network name (also known as an SSID)
EnglishThat topic has information about the different types of networks (also known as network technologies), as well as hardware requirements for each type.
Bu başlıkta, farklı ağ türleri (ağ teknolojileri de denir) ve her bir ağ türünün donanım gereksinimleri hakkında bilgiler bulunur.
EnglishIn Windows Media Player, you can play audio CDs, data CDs, and data DVDs that contain music or video files (also known as media CDs).
Windows Media Player'da ses CD'lerini, veri CD'lerini ve müzik ya da video dosyaları içeren veri CD'lerini (medya CD'leri olarak da bilinir) yürütebilirsiniz.
EnglishFeeds, also known as RSS feeds, XML feeds, syndicated content, or web feeds, contain frequently updated content published by a website.
RSS akışları, XML akışları, dağıtılmış içerik veya web akışları olarak da bilinen özet akışları, bir web sitesi tarafından yayımlanan sık güncelleştirilen içeriği kapsar.
EnglishMost of these hard disks plug into a USB port, but some plug into a Firewire (also known as IEEE 1394) or external Serial ATA (eSATA) port.
Bu sabit disklerin çoğu USB bağlantı noktasına takılır, ancak bazıları Firewire (IEEE 1394 olarak da bilinir) veya harici Seri ATA (eSATA) bağlantı noktasına takılır.
EnglishExchanging passkeys, also known as association or pairing, means getting a device to recognize your computer or another Bluetooth enabled device.
İlişkilendirme veya eşleme olarak da bilinen geçiş anahtarı değişimi, bir aygıtın bilgisayarınızı veya başka bir Bluetooth etkin aygıtı tanımasını sağlamak anlamına gelir.
EnglishUsing Windows Media Player, you can play audio CDs or data CDs that contain music or video files (also known as media CDs) and video CDs (VCDs).
Windows Media Player'ı kullanarak ses CD'lerini veya müzik ya da video dosyaları içeren veri CD'lerini (medya CD'leri olarak da bilinirler) ve video CD'lerini (VCD'ler) yürütebilirsiniz.
EnglishThere are several options for editing your message, including changing the font type and text color, picking from a wide range of emoticons (also known as emoji) and adding links.
İletinizi düzenlemek için yazı tipini ve metin rengini değiştirme ve çok çeşitli ifadeler (diğer adıyla emoji) arasından seçim yapma gibi birkaç seçenek mevcuttur.

"also known as" için eşanlamlılar (İngilizce):

also known as

Türkçe de "also known as" için benzer çeviriler

also zarf