"Already Running" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Already Running" Türkçe çeviri

EN

Already Running

volume_up

Türkçe' de "Already Running" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf the service is not already running, under Service status, click Start, and then click OK.
Hizmet zaten çalışmıyorsa, Hizmet durumu'nun altında, Başlat'ı ve ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishBecause the software is already running on your computer, you can choose one of these actions:
Yazılım bilgisayarınızda zaten çalışır durumda olduğu için, aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:
EnglishIf your computer is already running a 64-bit version of Windows, you won't see the 64-bit capable listing.
İşlemcinizin Windows 7 veya Windows Vista'da 64 bit özelliği olup olmadığını bulmak için aşağıdakileri yapın:
EnglishIf you’re already running the most recent version of Windows and want to partition your hard disk, see Can I repartition my hard disk?
Windows'un en son sürümünü çalıştırıyor ve sabit diskinizi bölümlemek istiyorsanız, bkz.
EnglishNote that if the Player is already running when you play the file, the Player will remain in its current display mode.
Dosyayı yürüttüğünüzde Player zaten çalışıyorsa, Player'ın geçerli görüntü modunda kalacağını unutmayın.
EnglishWindows RT 8.1 Preview requires that you have a PC already running Windows RT with 10 GB of free storage space.
Windows RT 8.1 Preview, bilgisayarınızın zaten 10 GB boş depolama alanına sahip olmasını ve Windows RT çalıştırıyor olmasını gerektirir.
EnglishIf Windows 7 Upgrade Advisor isn't already running, double-click the Windows 7 Upgrade Advisor shortcut on your PC's desktop.
Windows 7 Yükseltme Danışmanı zaten çalışmıyorsa, kişisel bilgisayarınızın masaüstündeki Windows 7 Yükseltme Danışmanı kısayolunu çift tıklatın.
EnglishIf you don't (for example, if you install Windows Vista on a computer already running Windows 7), you can render your system inoperable.
Bu sırayı izlemezseniz (örneğin Windows 7 çalıştıran bir bilgisayara Windows Vista yüklerseniz), sisteminiz çalışmaz duruma gelebilir.
EnglishIf you decide to install using media, you need to install Windows 8 on a PC that's already running Windows, and follow the instructions on how to perform a clean installation of Windows 8.
Ortam kullanarak yüklemek isterseniz, Windows 8'i zaten Windows çalıştıran bir bilgisayara yüklemeli veWindows 8 sayfasındaki yönergeli izlemelisiniz.

Türkçe de "Already Running" için benzer çeviriler

already zarf
already downloaded