EN

already {zarf}

volume_up
already
If you already have a product key, tap or click I already have a product key.
Zaten bir ürün anahtarınız varsa, Zaten bir ürün anahtarım var seçeneğine dokunun veya tıklayın.
Installation might include updates to Microsoft programs that you already have.
Yükleme, zaten sahip olduğunuz Microsoft programları için güncellemeler içerebilir.
The toolbar names with check marks beside them are already on the taskbar.
Yanlarında onay işaretleri olan araç çubuğu adları zaten görev çubuğundadır.
already (ayrıca: yet)
already (ayrıca: yet)
If you already have mouse software installed on your computer, you may not be able to install IntelliPoint until you remove the existing mouse software.
Halihazırda bilgisayarınıza kurulmuş bir fare yazılımı varsa, mevcut fare yazılımını kaldırmadan IntelliPoint'i yükleyemezsiniz.
If you already have keyboard software installed on your computer, you may be unable to install IntelliType Pro until you remove the existing keyboard software.
Halihazırda bilgisayarınıza kurulmuş bir klavye yazılımı varsa, mevcut klavye yazılımını kaldırmadan IntelliType Pro'yu yükleyemezsiniz.

Türkçe' de "already" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishInstallation might include updates to Microsoft programs that you already have.
Yükleme, zaten sahip olduğunuz Microsoft programları için güncellemeler içerebilir.
EnglishMake sure the device is already connected to the same network your computer is on.
Aygıtınızın bilgisayarınızın bulunduğu aynı ağa bağlı durumda olduğundan emin olun.
EnglishYou can't use the Player to change the format of a track you've already ripped.
Player'ı kullanarak daha önce kopyaladığınız bir şarkının biçimini değiştiremezsiniz.
EnglishHowever, contacts who have already been invited won't receive a new invitation.
Bununla birlikte, önceden davet edilmiş olan kişiler yeni davetiye almaz.
EnglishCreating a recovery drive will erase anything already stored on your USB flash drive.
Kurtarma sürücüsü oluşturduğunuzda, USB flash sürücünüzde saklanan her şey silinir.
EnglishGroups: When inviting new members, you can't see who has already been invited
Gruplar: Yeni üye davet ederken kimlerin önceden davet edilmiş olduğunu göremiyorsunuz
EnglishIt can automatically find and remove malicious software that might already be installed.
Daha önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılımları otomatik olarak bulur ve temizler.
English(If all locations are already listed, Show all locations won't be available.)
(Tüm konumlar listede varsa, Tüm konumları göster seçeneği mevcut olmaz.)
EnglishThe toolbar names with check marks beside them are already on the taskbar.
Yanlarında onay işaretleri olan araç çubuğu adları zaten görev çubuğundadır.
EnglishIf there are already items in the list pane, you can remove them by clicking Clear list.
Liste bölmesinde öğeler varsa, Listeyi sil'i tıklatarak bunları kaldırabilirsiniz.
EnglishIf the person you're adding already has a Microsoft account, enter it now.
Eklediğiniz kişinin zaten bir Microsoft hesabı varsa şimdi bu hesabı girin.
EnglishIt's likely that color profiles for your devices are already installed on your computer.
Aygıtlarınızla ilgili renk profilleri bilgisayarınıza zaten yüklenmiş gibi görünür.
EnglishOffice 365 works seamlessly with Outlook and other Office tools you already know.
Office 365, zaten bildiğiniz Outlook ve diğer Office araçlarıyla sorunsuz şekilde çalışır.
EnglishSome types of files, like JPEG pictures, are already highly compressed.
Bazı tür dosyalar (örneğin, JPEG resimleri) yüksek oranda sıkıştırılmış durumdadır.
EnglishIf you've already turned on InPrivate Filtering, follow these steps:
InPrivate Filtreleme'yi zaten etkinleştirdiyseniz, aşağıdaki adımları uygulayın:
EnglishOn the FM Radio screen, find a radio station that doesn't have a preset already.
FM Radyo ekranında, zaten önayarı olmayan bir radyo istasyonu bulun.
EnglishThat means media streaming must be turned on, if you haven't already done so.
Bu, henüz yapmadıysanız medya akışını açmanız gerektiği anlamına gelir.
EnglishThe toolbar names with check marks beside them are already on the taskbar.
Yanlarında onay işaretleri olan araç çubuğu adları zaten görev çubuğunda bulunmaktadır.
EnglishThis button appears only if you have already made this folder available offline.
Bu düğme ancak bu klasörü çevrimdışı olarak ayarladıysanız görünür.
EnglishOn the Hibernate tab, select Enable hibernation if it is not already selected.
Hazırda Beklet sekmesinde Hazırda bekletmeyi etkinleştir seçili değilse, bu seçeneği seçin.