"alone" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"alone" Türkçe çeviri

EN

alone {sıfat}

volume_up

Türkçe' de "alone" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOutlook might not recognize your Facebook or Twitter account from your email alone.
Outlook tek başına e-postanızdan Facebook veya Twitter hesabınızı tanımayabilir.
EnglishCheck your stand-alone disc player's documentation for details.
Ayrıntılar için tek başına disk çalarınızın belgelerine bakın.
EnglishThese connect directly to a network as stand-alone devices.
Bu yazıcılar ağa tek başına aygıt olarak doğrudan bağlanır.
EnglishCheck your stand-alone disc player's documentation for details.
Ayrıntılar için disk çalarınızın belgelerine başvurun.
EnglishConnect the printer as a stand-alone device on the network itself.
Yazıcıyı ağa tek başına bir aygıt olarak bağlayın.
EnglishOne that connects directly to a network as a stand-alone device is called, perhaps not surprisingly, a network printer.
Bağımsız aygıt olarak doğrudan bir ağa bağlanan yazıcıya, tahmin edilebileceği gibi, ağ yazıcısı denir.
EnglishThis preview appears when you point to a taskbar button, and is helpful if you can't identify a window by its title alone.
Bu önizleme, bir görev çubuğu düğmesinin üzerine geldiğinizde belirir ve bir pencereyi yalnızca adından tanıyamadığınız durumlarda yararlı olur.
Englishstand- alone entity
Englishstand- alone entity
EnglishA Wi‑Fi printer typically connects directly to a wireless network as a stand-alone device.
Wi-Fi yazıcı normal olarak kablosuz ağa tek başına aygıt olarak doğrudan bağlanır. Daha fazla bilgi için bkz. Ev ağında yazıcı kurma.
EnglishNetwork printers—devices designed to connect directly to a computer network as a stand-alone device—were once found mostly in large offices.
Ağ yazıcıları, eskiden daha çok büyük işyerlerinde bulunan, tek başına bir aygıt olarak bilgisayar ağına doğrudan bağlanmak üzere tasarlanan aygıt.
EnglishAfter you've installed important updates, Windows will ask if you want to install the stand-alone or "exclusive" update by itself.
Önemli güncelleştirmeleri yükledikten sonra, Windows tek başına güncelleştirmeyi mi yoksa "özel" güncelleştirmeyi mi kendi kendine yüklemek istediğinizi sorar.
EnglishExternal CD burners are stand-alone drives that are connected to your computer using a USB 2.0 connection, or in some cases, using an IEEE 1394 connection.
Harici CD yazıcıları USB 2.0 bağlantısı veya bazı durumlarda IEEE 1394 bağlantısı kullanılarak bilgisayarınıza bağlanan tek başına çalışan sürücülerdir.
EnglishExternal DVD burners are stand-alone drives that are connected to your computer using a USB 2.0 connection, or in some cases, using an IEEE 1394 connection.
Harici DVD yazıcıları USB 2.0 bağlantısı veya bazı durumlarda IEEE 1394 bağlantısı kullanılarak bilgisayarınıza bağlanan tek başına çalışan sürücülerdir.
EnglishData CDs or data DVDs can only be accessed later on a computer, not on consumer electronics devices such as stand-alone CD players and DVD players.
Veri CD'leri veya veri DVD'lerine daha sonra yalnızca bilgisayardan erişilebilir, tek başına çalışan CD çalarlar ve DVD oynatıcılar gibi elektronik cihazlardan erişilemez.
EnglishHowever, while most computers do support reading and accessing files from data discs, most stand-alone CD and DVD players do not support playback of data CD or DVD discs.
Çoğu bilgisayar veri disklerindeki dosyaları okuma ve yazmayı destekler, ancak çoğu CD çalar ve DVD çalarlar veri CD'lerini veya DVD disklerini kayıttan yürütmeyi desteklemez.
EnglishHowever, while most computers do support reading and accessing files from data discs, most stand-alone CD and DVD players don't support playback of data CD or DVD discs.
Ancak çoğu bilgisayar veri disklerinden dosya okuma ve erişimini desteklerken, çoğu tek başına CD veya DVD çalar veri CD'sinde veya DVD disklerinde kayıttan yürütmeyi desteklemez.
EnglishThe most common way to install a printer on a home network is to install it as a stand-alone device on the network, and then add a connection to the printer on each computer that is on the network.
Ev ağında yazıcı kurmak için en yaygın kullanılan yöntem, yazıcıyı ağda tek başına aygıt olarak kurmak ve ardından ağda bulunan her bilgisayara bu yazıcıya bağlantı eklemektir.
Sözlükte diğer kelimeler