EN

Allowed

volume_up

Türkçe' de "Allowed" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishBy default, remote control isn't allowed when you join a new network.
Varsayılan olarak, yeni ağa bağlandığınızda uzaktan kumandaya izin verilmez.
EnglishAdding an application to the list of allowed applications (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
EnglishThe firewall is blocking all inbound connections except those that you specifically allowed.
Güvenlik duvarı özellikle izin verdiklerinizin dışındaki tüm gelen bağlantıları engeller.
EnglishYou can remove items from the Allowed Items list at any time.
İzin Verilen Öğeler listesindeki öğeleri dilediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.
EnglishTo stop being alerted, you need to add the software to the Windows Defender allowed list.
Uyarı almayı durdurmak için, yazılımı Windows Defender izin verilen listesine eklemeniz gerekir.
EnglishAdd software to the allowed list only if you trust the software and the software publisher.
Yalnızca yazılıma ve yazılım yayımcısına güveniyorsanız yazılımı izin verilen listesine ekleyin.
EnglishGenerally, it's safer to add an app to the list of allowed apps than to open a port.
Genellikle izin verilen uygulamalar listesine uygulama eklemek bağlantı noktası açmaktan daha güvenlidir.
EnglishKnights are also the only pieces that are allowed to jump other pieces.
At, ayrıca diğer taşların üzerinden atlayabilen tek taştır.
EnglishAdds the software to the Windows Defender allowed list and allows it to run on your computer.
Yazılımı Windows Defender izin verilen listesine ekler ve bilgisayarınızda çalışmasına izin verir.
EnglishTo set what types of cookies are blocked or allowed, move the slider.
Engellenen veya izin verilen tanımlama bilgisi türlerini ayarlamak için, kaydırıcıyı hareket ettirin.
EnglishAdd an app to the list of allowed apps (less risky).
Uygulamayı izin verilen uygulamalar listesine ekleme (daha az risklidir).
EnglishYou can set time limits to control when children are allowed to log on to the computer.
Çocukların bilgisayarda oturum açabilecekleri zamanları denetlemek için zaman sınırları belirleyebilirsiniz.
EnglishMonitors lists of programs that are allowed to automatically run when you start your computer.
Bilgisayarınızı başlattığınızda otomatik olarak çalışmasına izin verilen programların listesini izler.
EnglishUnder Allowed apps and features, select Remote Desktop, and then tap or click OK.
İzin verilen uygulamalar ve özellikler altında Uzak Masaüstü'nü seçin ve ardından Tamam öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishYou can set which hours are allowed for each day of the week and block all the rest.
Haftanın her bir gününde hangi saatlere izin vereceğinizi belirleyebilir ve geri kalan saatleri engelleyebilirsiniz.
EnglishUnder Allowed applications and features, select Remote Desktop, then tap or click OK.
İzin verilen uygulamalar ve özellikler altında Uzak Masaüstü'nü seçin ve ardından Tamam öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishWebsites allowed to use pop-ups under Pop-up Blocker settings
Açılır Pencere Engelleyicisi ayarları altındaki açılır pencereleri kullanmasına izin verilen web siteleri
EnglishGenerally, it's safer to add an application to the list of allowed applications than to open a port.
Genellikle izin verilen uygulamalar listesine uygulama eklemek bağlantı noktası açmaktan daha güvenlidir.
EnglishA port stays open until you close it, but an allowed app opens the "hole" only when needed.
Bağlantı noktası siz kapatıncaya kadar açık kalır, ancak izin verilen uygulama "deliği" yalnızca gerektiğinde açar.
EnglishClear the check box next to the program you want to remove from the list of allowed programs, and then click OK.
Tanımadığınız bir programın güvenlik duvarı aracılığıyla iletişim kurmasına kesinlikle izin vermeyin.

"allowable" için eşanlamlılar (İngilizce):

allowable
allowance