"Allow access" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Allow access" Türkçe çeviri

EN

Allow access

volume_up
Erişime izin ver'e, sonra da Bitti'ye tıklayın.

Türkçe' de "Allow access" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou should only allow streaming access to all devices on secure networks.
Tüm aygıtlara akış erişimi iznini yalnızca güvenli ağlarda vermelisiniz.
EnglishThe purpose of a CableCARD is to allow access to channels that are encrypted.
CableCARD'ın amacı şifrelenmiş kanallara erişime izin vermesidir.
EnglishClick Stream, and then select Allow Internet access to home media.
Akış'ı, ardından da Ev medyasına Internet üzerinden erişilmesine izin ver'i tıklatın.
EnglishIn the Internet Home Media Access dialog box, click Allow Internet access to home media.
Internet Ev Medya Erişimi iletişim kutusunda Ev medyasına Internet üzerinden erişilmesine izin ver'i tıklatın.
EnglishYou can allow access by entering your account information.
Kendi hesap bilgilerinizi girerek erişime izin verebilirsiniz.
EnglishIf you don't want to allow access to all devices, click Do not automatically allow computers and media devices.
Tüm aygıtlara erişime izin vermek istemezseniz Bilgisayarlara veya medya aygıtlarına izin verme'yi tıklatın.
EnglishYou need to set up your Gmail account to allow IMAP access before you can read your Gmail messages using Mail.
Aile Koruması'nı web içeriği filtrem yap seçeneğini tıklatın.
EnglishSelect Allow list only to only allow access to websites that a parent has added to the Allow list.
Yalnızca bir ebeveynin İzin Verilenler listesine eklediği web sitelerine erişim izni vermek için Yalnızca İzin Verilenler listesi'ni seçin.
EnglishClick Allow access, then click Done.
EnglishYou can stream media to all computers and devices on your network, or allow access to your media on a case-by-case basis.
Medya akışını ağınızdaki tüm bilgisayarlara ve aygıtlara gönderebilir ya da duruma göre temelinde medyanıza erişime izin verebilirsiniz.
EnglishYou can't restrict access to some individual files and folders within the Public Folder but allow access to other files and folders there.
Ortak Klasör içindeki bazı dosyalara ve klasörlere erişimi kısıtlayamazsınız, ancak oradaki başka dosya ve klasörlere erişim izni verebilirsiniz.
EnglishSelect Child-friendly to allow access to sites on the Allow list, plus websites in the child-friendly category.
İzin Verilenler listesindeki sitelere ve bunlara ek olarak çocuklara uygun kategorisindeki web sitelerine erişim izni vermek için Çocukların kullanabileceği siteler'i seçin.
EnglishIf the other computer is set up to allow access to anyone on the network, you will be automatically connected to it but you will only have guest access.
Diğer bilgisayar ağdaki herkese erişim verecek şekilde ayarlanmışsa, ona otomatik olarak bağlanırsınız ancak erişiminiz konuk erişimi olur.
EnglishSelect Warn on adult to allow access to all websites, but with a warning before allowing suspected adult websites.
Tüm web sitelerine erişim izni vermek ancak yetişkin içeriğinden kuşkulanılan web sitelerine izin vermeden önce uyarı görüntülenmesini sağlamak için Yetişkin içerikte uyar'ı seçin.
EnglishAnyone with a user account on this computer can access the Public folder, but you decide whether to allow access to people on your network.
Bu bilgisayarda kullanıcı hesabı olan herhangi bir kişi, Ortak klasöre erişebilir, ancak kişilerin ağınıza erişiminin olup olmamasını yine siz belirlersiniz.
EnglishSelect General interest to allow access to sites on the Allow list, plus websites in the child-friendly and general interest categories.
İzin Verilenler listesindeki sitelere, bunlara ek olarak da çocuklara uygun ve genel ilgi alanı kategorilerindeki web sitelerine erişim izni vermek için Genel ilgi alanı'nı seçin.
EnglishYou must allow Internet access to home media for the computer you use to stream media over the Internet, and for any computer that receives streams remotely.
Internet üzerinden medya akışını göndermekte kullanmak istediğiniz bilgisayarın ev medyasına ve akışı uzaktan alan bilgisayarlara Internet erişimi izni vermeniz gerekir.

Türkçe de "Allow access" için benzer çeviriler

access isim
access fiil
Turkish
dedicated access isim
write access isim
deny access
direct access isim
direct access
to access fiil
Turkish
Internet access isim
random access isim
illegal access isim
data access isim