"all videos" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"all videos" Türkçe çeviri

EN

all videos {çoğul}

volume_up

Türkçe' de "all videos" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe library is the location in the Player that lists all of the music, videos, and pictures on your computer.
Kitaplık, Player'da, bilgisayarınızdaki tüm müzik, video ve resimleri listeleyen bir konumdur.
EnglishClick in the search box, click Length, and then click a length range to view all videos in that range.
Arama kutusunu, Uzunluk'u ve kendisine ait tüm videoları görüntülemek için bir uzunluk aralığını tıklatın.
EnglishThe Player Library is the location in the Player that lists all of the music, videos, and pictures on your computer.
Player Kitaplığı, Player'da bilgisayarınızdaki tüm müzikleri, videoları ve resimleri listeleyen konumdur.
EnglishAll the photos and videos will be imported.
EnglishIf the app you're using lets you save to a specific location on your PC, it's a good idea to save all your videos into the Videos library.
Kullandığınız uygulama bilgisayarınızdaki belirli bir konuma kaydetmenize izin veriyorsa, tüm videolarınızı Videolar kitaplığına kaydetmek iyi bir yaklaşım olabilir.
EnglishTo import all the photos and videos at once, click Import all new items now, type a name for all the photos and videos, and then click Next.
Tüm fotoğrafları ve videoları bir defada almak için, Tüm yeni öğeleri şimdi al'ı tıklatın, tüm fotoğraflar ve videolar için bir ad yazın ve sonra İleri'yi tıklatın.

Türkçe de "all videos" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good
all in a tumble sıfat
all object authority isim