"All users" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All users" Türkçe çeviri

EN

All users {çoğul}

volume_up
Lets you choose settings that will apply to all users on this computer.
Bu bilgisayarda tüm kullanıcılar için geçerli olacak ayarları seçmenize olanak verir.
When you change the screen resolution, it affects all users who log on to the computer.
Ekran çözünürlüğünü değiştirdiğinizde, bilgisayarda oturum açan tüm kullanıcılar etkilenir.
Varsayılan olarak tüm kullanıcılar için tüm öğeler görüntülenir.

Türkçe' de "All users" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThese lists include the product's activity for all the local users on the computer.
Bu listeler, bilgisayardaki tüm yerel kullanıcılar için ürün etkinliğini içerir.
EnglishLets you choose settings that will apply to all users on this computer.
Bu bilgisayarda tüm kullanıcılar için geçerli olacak ayarları seçmenize olanak verir.
EnglishWhen you change the screen resolution, it affects all users who log on to the computer.
Ekran çözünürlüğünü değiştirdiğinizde, bilgisayarda oturum açan tüm kullanıcılar etkilenir.
EnglishTo allow all users to install updates, follow these steps:
Tüm kullanıcıların güncelleştirme yüklemelerine izin vermek için, şu adımları izleyin:
EnglishTo restore the files of all users, click Restore all users' files.
Tüm kullanıcıların dosyalarını geri yüklemek için, Tüm kullanıcı dosyalarını geri yükle'yi tıklatın.
EnglishTo view all users' files, click Restore all users' files.
Tüm kullanıcıların dosyalarını görüntülemek için, Tüm kullanıcı dosyalarını geri yükle'yi tıklatın.
EnglishChange the system default color settings for a specific device for all users on the computer.
Belirli bir aygıtla ilgili varsayılan sistem renk ayarlarını bilgisayardaki tüm kullanıcılar için değiştirme.
EnglishTo view all of the processes currently running on the computer, click Show processes from all users.
Bilgisayarda çalışmakta olan tüm işlemleri görmek için Tüm kullanıcıların işlemlerini göster'i tıklatın.
EnglishBy default, all items are displayed for all users.
Varsayılan olarak tüm kullanıcılar için tüm öğeler görüntülenir.
EnglishThe More Options tab is available when you choose to clean files from all users on the computer.
Diğer Seçenekler sekmesi, bilgisayardaki tüm kullanıcıların dosyalarını temizlemeyi seçtiğinizde kullanılabilir.
EnglishLets you choose settings that will apply to all users on this computer.
EnglishThe information displayed in the History tab is for items detected for all users - not per user.
Geçmiş sekmesinde görüntülenen bilgiler, her kullanıcı için ayrı ayrı değil tüm kullanıcılar için algılanan öğeler içindir.
EnglishThe information displayed in the History tab is for items detected for all users – not per user.
Geçmiş sekmesinde görüntülenen bilgiler, her kullanıcı için ayrı ayrı değil tüm kullanıcılar için algılanan öğeler içindir.
EnglishClick Show processes from all users.
Tüm kullanıcıların işlemlerini göster'i tıklatın.
EnglishChange the system default color settings for a specific device for all users on the computer.
Varsayılan oluşturma amacını veya varsayılan renk alanını değiştirme
EnglishTo help protect your computer, you can create standard user accounts for all the users who share the computer.
Bilgisayarınızı korumaya yardımcı olması için bilgisayarı paylaşan tüm kullanıcılar için standart kullanıcı hesapları oluşturabilirsiniz.
EnglishChange settings for all users
EnglishTo allow standard users to install updates, select the Allow all users to install updates on this computer check box.
Standart kullanıcıların güncelleştirme yüklemelerine izin vermek için Tüm kullanıcıların bu bilgisayarda güncelleştirme yüklemelerine izin ver onay kutusunu seçin.

Türkçe de "All users" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
connected users isim
all the time zarf
Turkish
end users
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
For all users
all authority
Turkish