"All settings" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All settings" Türkçe çeviri

EN

All settings {çoğul}

volume_up
All settings

Türkçe' de "All settings" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAfter a reset, all previous settings are lost and cannot be recovered.
Sıfırlama işleminden sonra, önceki ayarların tümü kaybolur ve kurtarılamaz.
EnglishTo change the settings for all Command Prompt windows, click Defaults.
Ayarları tüm Komut İstemi pencereleri için değiştirmek üzere, Varsayılanlar'ı tıklatın.
EnglishAfter a reset, all previous settings are lost and cannot be recovered.
Sıfırlandıktan sonra, önceki bütün ayarlar kaybolur ve geri kurtarılamaz.
EnglishAfter a reset, all previous settings are lost and can't be recovered.
Sıfırlandıktan sonra, önceki bütün ayarlar kaybolur ve geri kurtarılamaz.
EnglishAll the import settings that you selected will be reset to the default settings.
Seçtiğiniz tüm alma ayarları varsayılan ayarlara sıfırlanır.
EnglishThe second section of the Ease of Access Center lists all of the other settings you can use.
Erişim Kolaylığı Merkezi'nin ikinci bölümünde kullanabileceğiniz diğer tüm ayarlar listelenir.
EnglishAlso, your email, contacts, files, calendar items, and settings are all still there.
Ayrıca e-postalarınız, kişileriniz, dosyalarınız, takvim öğeleriniz ve ayarlarınız oldukları gibi kaldı.
EnglishWhen you open it up you'll see all the settings you might need to change when you're on the go.
Bunu açtığınızda, yola çıktığınızda değiştirmeniz gerekebilecek ayarların tümünü görüyorsunuz.
EnglishYou can configure email spam settings in all E plans.
E-posta istenmeyen posta ayarlarını tüm E planlarında yapılandırabilirsiniz.
EnglishReset all Internet Explorer settings to the default settings.
Tüm Internet Explorer ayarlarını varsayılan ayarlarına sıfırlayın.
EnglishResetting Internet Explorer isn't reversible, and all previous settings are lost after reset.
Internet Explorer sıfırlama işlemi geri alınamaz ve önceki tüm ayarlar sıfırlama sonrasında kaybedilir.
EnglishResetting Internet Explorer isn't reversible, and all previous settings are lost after reset.
Internet Explorer'ı sıfırlama işlemi geri alınamaz ve önceki tüm ayarlar sıfırlama sonrasında kaybedilir.
EnglishTap or click Edit and then turn off Use the same settings for all remote PCs.
Düzen öğesine dokunun veya tıklatın ve ardından Tüm uzak bilgisayarlar için aynı ayarları kullan seçeneğini kapatın.
EnglishWhere you choose and manage all the settings for each family member and view their activity reports.
Her aile üyesi için tüm ayarları seçtiğiniz ve yönettiğiniz, etkinlik raporlarını görüntülediğiniz yerdir.
EnglishIn Windows 8 the default setting is for IMEs to use a shared input mode settings across all apps.
Tüm uygulamalarda paylaşılan giriş modu ayarlarını kullanmak için Windows 8'de varsayılan ayar IME'ler içindir.
Englishfile (a file that contains all the settings for a connection to a particular remote computer).
dosyasına (belirli bir uzak bilgisayarla yapılan bağlantıyla ilgili tüm ayarları içeren bir dosyadır) kaydedebilirsiniz.
EnglishSecurity settings for all zones (Security tab)
Tüm bölgelere ait güvenlik ayarları (Güvenlik sekmesi)
EnglishFormatting a drive during Windows 7 installation permanently deletes all of your programs, settings, and files.
Windows 7 yüklemesi sırasında sürücünün biçimlendirilmesi, tüm programlarınızı, ayarlarınızı ve dosyalarınızı siler.
EnglishTo change settings for all remote PCs:
Tüm uzak bilgisayarların ayarlarını değiştirmek için:
EnglishSee the table below for a complete list of all settings and information about whether they are reset or maintained.
Söz konusu ayarların sıfırlanıp sıfırlanmadıklarını veya korunup korunmadıklarını görmek için aşağıdaki tabloya bakın.

Türkçe de "All settings" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
extra settings isim
Turkish
all the time zarf
Turkish
card settings isim
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
default settings isim
configuration settings isim
device settings isim
all the better