"All programs" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All programs" Türkçe çeviri

EN

All programs {çoğul}

volume_up
All programs
After a program is installed, it appears in your Start menu in the All Programs list.
Programı yükledikten sonra, Başlat menünüzün Tüm Programlar listesinde gösterilir.
Not all programs use the Change buttons; many only offer Uninstall.
Tüm programlar Değiştir düğmelerini kullanmaz; çoğu yalnızca Kaldır düğmesini sağlar.
Click Start > All Programs > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth Settings.
Başlat > Tüm Programlar > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth Ayarları seçeneklerini tıklatın.

Türkçe' de "All programs" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAfter a program is installed, it appears in your Start menu in the All Programs list.
Programı yükledikten sonra, Başlat menünüzün Tüm Programlar listesinde gösterilir.
EnglishAll Programs on the Start menu is now a single list of folders and programs.
Başlat menüsündeki Tüm Programlar, artık klasörler ve programlar için tek listedir.
EnglishClose all other media programs that are using the decoder, and then try again.
Kod çözücüyü kullanan tüm diğer medya programlarını kapatın ve ardından yeniden deneyin.
EnglishMake sure that you select all of the programs that you want your child to be able to run.
Çocuğunuzun çalıştırabilmesini istediğiniz tüm programları seçtiğinizden emin olun.
EnglishSave your work, close all programs you have running, and restart your PC.
Çalışmanızı kaydedin, çalışan tüm programları kapatın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın.
EnglishNot all programs use the Change buttons; many only offer Uninstall.
Tüm programlar Değiştir düğmelerini kullanmaz; çoğu yalnızca Kaldır düğmesini sağlar.
EnglishFirst, when you install new programs, they get added to the All Programs list.
Birincisi, yeni programlar yüklediğinizde, yüklenen programlar Tüm Programlar listesine eklenir.
EnglishYou can view all programs that are currently running on your computer in Task Manager.
Bilgisayarınızda çalışmakta olan tüm programları Görev Yöneticisi'nde görüntüleyebilirsiniz.
EnglishThe Guide displays information about all TV programs that are available to watch.
Rehber izlemeye hazır tüm TV programları hakkında bilgi verir.
EnglishTo see the change, close all of your programs and then log off of Windows.
Değişiklikleri görmek için tüm programlarınızı kapatın ve ardından Windows oturumunu kapatın.
EnglishAfter you've installed the service pack, turn on all antivirus and antispyware programs.
Hizmet paketini yükledikten sonra, tüm virüsten koruma ve casus yazılım programlarını açın.
EnglishClick Start > All Programs > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth Settings.
Başlat > Tüm Programlar > Toshiba > Bluetooth > Bluetooth Ayarları seçeneklerini tıklatın.
EnglishClick Start, click All Programs, and then click Windows Update.
Başlat'ı tıklatın, Tüm Programlar'ı tıklatın ve ardından Windows Update'i tıklatın.
EnglishYou’ll need to reinstall all of the programs that you’ve added, and restore all of your files.
Eklediğiniz tüm programları yeniden yüklemeniz, dosyalarınızı da geri yüklemeniz gerekir.
EnglishNot all e‑mail programs properly display HTML-formatted messages.
Tüm e‑posta programları HTML biçimindeki iletileri düzgün görüntülemez.
EnglishIt's a good idea to uninstall all the programs you don't plan to use.
Kullanmayı planlamadığınız tüm programların kaldırılması önerilir.
EnglishSave and close all your programs before restarting to prevent data loss.
Veri kaybını önlemek için, yeniden başlatmadan önce dosyalarınızı kaydedip programlarınızı kapatın.
EnglishClicking Force shutdown closes all programs, closes Windows, and then turns off your computer.
Zorlayarak kapat düğmesi tıklatıldığında, tüm programlar, Windows ve bilgisayarınız kapatılır.
EnglishYou do it basically the same way in all Windows programs.
Temel olarak bu işlemi tüm Windows programlarında aynı şekilde yaparsınız.
EnglishBefore you start System Restore, save any open files and close all programs.
Sistem Geri Yükleme'yi başlatmadan önce, açık dosyalar varsa bunları kaydedin ve tüm programları kapatın.

Türkçe de "All programs" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
client programs isim
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good