"all pictures" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"all pictures" Türkçe çeviri

EN

all pictures {çoğul}

volume_up
all pictures
If you browse to a folder on your computer to find the pictures that you want to add, all pictures in that folder will be automatically selected.
Eklemek istediğiniz resimleri bulmak için bilgisayarınızdaki bir klasöre göz atarsanız, o klasördeki tüm resimler otomatik olarak seçilir.

Türkçe' de "all pictures" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe Pictures folder is a convenient location to store all of your digital pictures.
Resimler klasörü tüm dijital resimlerinizi koyabileceğiniz uygun bir yerdir.
EnglishTo include all of your pictures in the slide show, don't click any pictures.
Tüm resimlerinizi slayt gösterisine eklemek için, hiçbir resmi tıklatmayın.
EnglishIf you don't want all of the pictures in the folder to be included, do one of the following:
Klasördeki tüm resimlerin dahil edilmesini istemiyorsanız, aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishTo see all of the pictures taken within a specific year, click the year in the Navigation pane.
Belirli bir yılda çekilen tüm resimleri görmek için, Gezinme bölmesinde yılı tıklatın.
EnglishAll of the pictures that have the word "Birthday" in the file name or in a tag will then be displayed.
Dosya adında veya etiketinde "Doğum günü" olan tüm resimler görüntülenecektir.
EnglishBy default, all of the pictures in a folder are selected and will be part of the slide show.
Varsayılan olarak bir klasördeki tüm resimler seçilir ve slayt gösterisinin bir parçası olur.
EnglishFor example, if you want to find all the pictures you took this year, click Earlier this year.
Örneğin, bu yıl çektiğiniz tüm resimleri bulmak istiyorsanız, Bu yılın başlarında'yı tıklatın.
EnglishThis view displays all the pictures that you have copied to your computer in the last several weeks.
Bu görünüm, son birkaç hafta içinde bilgisayarınıza kopyaladığınız tüm resimleri görüntüler.
EnglishGet creative with the S-pen to make notes, draw, and edit pictures, all on your tablet.
Hepsi sadece tabletiniz üzerinde, notlar almak, çizmek ve resimleri düzenlemek için S kalemi ile yaratıcı olun.
EnglishWhen you add a folder to Photo Gallery, all of the pictures and videos in the folder will be displayed there.
Fotoğraf Galerisi'ne bir klasör eklediğinizde, klasördeki tüm resimler ve videolar burada görüntülenir.
EnglishBy default, all of the pictures associated with a theme are selected and will be part of the slide show.
Varsayılan olarak bir temayla ilişkilendirilmiş resimlerin tümü seçilir ve slayt gösterisinin bir parçası olur.
EnglishYour monitor looks like a TV, and it lets you see all of the programs, pictures, and documents on your computer.
Monitörünüz televizyona benzer, bilgisayarınızdaki tüm programları, resimleri ve belgeleri görmenizi sağlar.
EnglishAll of the pictures must be located in the same folder.
EnglishMake sure that all the pictures you want to add are located in the same folder as the current slide show pictures.
Eklemek istediğiniz tüm resimlerin, geçerli slayt gösterisi resimleriyle aynı klasörde bulunduğundan emin olun.
EnglishAfter you've added all the pictures and music to the slide show, on the Review & Edit List page, click Burn DVD.
Slayt gösterisine tüm resimleri ve müziği ekledikten sonra, Listeyi Gözden Geçir ve Düzenle sayfasında DVD Yaz'ı tıklatın.
EnglishAfter you have added all the pictures and music to the slide show, on the Review & Edit List screen, click Burn DVD.
Slayt gösterisine tüm resimleri ve müziği ekledikten sonra, Listeyi Gözden Geçir ve Düzenle ekranında DVD Yaz'ı tıklatın.
EnglishIf all of the pictures in the folder are selected, any new pictures that you add to the folder will be added to the slide show automatically.
Klasördeki tüm resimler seçilirse, klasöre ekleyeceğiniz yeni resimler de otomatik olarak slayt gösterisine eklenir.
EnglishIn the search box, type Rating:, and click a set of stars to see all of the pictures that have been marked with that star rating.
Arama kutusunda, Derecelendirme: yazın ve o yıldız derecelendirmesiyle işaretlenmiş tüm resimleri görmek için bir yıldız kümesini tıklatın.
EnglishTagging your pictures makes them much easier to find in the future, because you can easily display all pictures that have a particular tag.
Belirli bir etikete sahip tüm resimleri kolaylıkla gösterebildiğinizden resimlerinizi etiketlemeniz ileride çok daha kolay bulmanızı sağlar.
EnglishIf you browse to a folder on your computer to find the pictures that you want to add, all pictures in that folder will be automatically selected.
Eklemek istediğiniz resimleri bulmak için bilgisayarınızdaki bir klasöre göz atarsanız, o klasördeki tüm resimler otomatik olarak seçilir.

Türkçe de "all pictures" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
Folder pictures isim
Hide pictures
all authority
Turkish
all good