"all music" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"all music" Türkçe çeviri

EN

all music {çoğul}

volume_up

Türkçe' de "all music" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOr, type Composer:Beethoven to find all music that was composed by Beethoven.
Ya da Beethoven tarafından bestelenen müziği bulmak için Besteci:Beethoven yazın.
EnglishThe library is the location in the Player that lists all of the music, videos, and pictures on your computer.
Kitaplık, Player'da, bilgisayarınızdaki tüm müzik, video ve resimleri listeleyen bir konumdur.
EnglishThe Player Library is the location in the Player that lists all of the music, videos, and pictures on your computer.
Player Kitaplığı, Player'da bilgisayarınızdaki tüm müzikleri, videoları ve resimleri listeleyen konumdur.
EnglishPlay all the music files in a folder window
Klasör penceresinde müzik dosyalarının tümünü çalma
EnglishAfter you've added all the pictures and music to the slide show, on the Review & Edit List page, click Burn DVD.
Slayt gösterisine tüm resimleri ve müziği ekledikten sonra, Listeyi Gözden Geçir ve Düzenle sayfasında DVD Yaz'ı tıklatın.
EnglishAfter you have added all the pictures and music to the slide show, on the Review & Edit List screen, click Burn DVD.
Slayt gösterisine tüm resimleri ve müziği ekledikten sonra, Listeyi Gözden Geçir ve Düzenle ekranında DVD Yaz'ı tıklatın.
EnglishUse this folder to store all of your digital music, such as songs that you copy from an audio CD or download from the Internet.
Bir ses CD'sinden kopyaladığınız veya Internet'ten yüklediğiniz şarkılar gibi dijital müziklerinizin tümünü depolamak için bu klasörü kullanın.
EnglishFor example, to see all of your music organised by genre, double-tap or double-click Music, then tap or click Genre.
Örneğin, tüm müzik öğelerinizi tarza göre düzenlenmiş olarak görmek için, Müzik'e iki kez dokunun veya çift tıklatın ve sonra Tarz'a dokunun veya tıklatın.
EnglishFor example, to see all of your music organized by genre, double-tap or double-click Music, and then tap or click Genre.
Örneğin, tüm müzik öğelerinizi tarza göre düzenlenmiş olarak görmek için, Müzik'e iki kez dokunun veya çift tıklatın ve sonra Tarz'a dokunun veya tıklatın.
EnglishWith preloaded Samsung apps like All Share Play, Music Hub, and S-Note, you can access all of your media from any of your Samsung devices.
All Share Play, Music Hub ve S-Note gibi önceden yüklenmiş Samsung uygulamaları ile herhangi bir Samsung cihazınızla tüm medyanıza erişim sağlayabilirsiniz.
EnglishThe Player Library is the location in Windows Media Player where you can manage all of your favorite music, videos, and pictures on your computer.
Player Kitaplığı, Windows Media Player'da bulunur ve buradan, bilgisayarınızdaki sık kullandığınız tüm müzik, video ve resim öğelerini yönetebilirsiniz.
EnglishYou aren't prompted to confirm your rip music settings, all tracks are selected, and ripping will begin whether or not you have an Internet connection.
Müzik kopyalama ayarlarınızı onaylamanız istenmez, tüm parçalar seçilir ve Internet'e bağlı olup olmadığınıza bakılmaksızın kopyalama işlemi başlatılır.
EnglishFor instance, if you have music files in folders on your hard disk and on an external drive, you can access all of your music files at once using the Music library.
Örneğin, sabit diskinizdeki klasörlerde müzik dosyalarınız varsa Müzik kitaplığını kullanarak müzik dosyalarınızın tümüne bir defada erişebilirsiniz.

Türkçe de "all music" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
music isim
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
chamber music isim
piece of music isim
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
chin music isim
all the better