"All members" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All members" Türkçe çeviri

EN

All members {çoğul}

volume_up
All members
Help us make it strong, vibrant and enjoyable by all members.
Tüm üyeler için güçlü, canlı ve memnuniyet verici yapmamıza yardımcı olun.

Türkçe' de "All members" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishTo share with all the members of your homegroup, choose one of the Homegroup options.
Ev grubunuzun tüm üyeleriyle paylaşmak için Ev grubu seçeneklerinden birini belirleyin.
EnglishHelp us make it strong, vibrant and enjoyable by all members.
Tüm üyeler için güçlü, canlı ve memnuniyet verici yapmamıza yardımcı olun.
EnglishThis will open a new e‑mail message in Windows Mail addressed to all the members of that contact group.
Bu şekilde, Windows Posta'da bu kişi grubunun tüm üyelerine adreslenen yeni bir e‑posta iletisi açılır.
EnglishWhen you've added all the members you want, click Save.
İstediğiniz tüm üyeleri eklediğinizde Kaydet'e tıklayın.
EnglishOnce you've added all the new members you want, click Save.
Tüm yeni üyeleri ekledikten sonra Kaydet'e tıklayın.
EnglishYou can also block or allow specific webpages or websites for each child monitored by Family Safety (or all family members at once).
Aile Koruması ile izlenen her çocuk (veya bir defada tüm aile üyeleri) için belirli web sayfalarını veya web sitelerini engelleyebilir ya da bunlara izin verebilirsiniz.
EnglishTo select libraries to share with all the members of your homegroup, swipe in from the right edge of the screen, tap Settings, then tap Change PC settings.
Ev grubundaki tüm üyelerle paylaşmak üzere kitaplık seçmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru çekin, Ayarlar'a ve sonra Bilgisayar ayarlarını değiştir öğesine dokunun.
EnglishTo select libraries to share with all the members of your homegroup, swipe in from the right edge of the screen, tap Settings, then tap Change PC settings.
Ev grubundaki tüm üyelerle paylaşmak üzere kitaplık seçmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru çekin, Ayarlar'a ve ardından Bilgisayar ayarlarını değiştir öğesine dokunun.
EnglishTo select libraries to share with all the members of your homegroup, swipe in from the right edge of the screen, tap Settings, and then tap Change PC settings.
Ev grubundaki tüm üyelerle paylaşmak üzere kitaplık seçmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru çekin, Ayarlar'a ve sonra Bilgisayar ayarlarını değiştir öğesine dokunun.
EnglishTo select libraries to share with all the members of your homegroup, swipe in from the right edge of the screen, tap Settings, and then tap Change PC settings.
Ev grubundaki tüm üyelerle paylaşmak üzere kitaplık seçmek için ekranın sağ kenarından içeri doğru çekin, Ayarlar'a ve ardından Bilgisayar ayarlarını değiştir öğesine dokunun.

Türkçe de "All members" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good
all in a tumble sıfat
all object authority isim