"all locations" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"all locations" Türkçe çeviri

EN

all locations {çoğul}

volume_up
all locations
(If all locations are listed, Show all locations won't be available.)
(Tüm konumlar listelenmişse Tüm konumları göster seçeneği kullanılamaz.)
(If all locations are already listed, Show all locations won't be available.)
(Tüm konumlar listede varsa, Tüm konumları göster seçeneği mevcut olmaz.)

Türkçe' de "all locations" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf you don't see all locations on your PC in the list, choose Show all locations.
Bilgisayarınızdaki tüm konumları görmüyorsanız Tüm konumları göster'i seçin.
EnglishIf you don't see all locations on your computer in the list, click Show all locations.
Bilgisayarınızdaki tüm konumları görmüyorsanız Tüm konumları göster'i tıklatın.
English(If all locations are already listed, Show all locations won't be available.)
(Tüm konumlar listede varsa, Tüm konumları göster seçeneği mevcut olmaz.)
EnglishThe firewall is on for all network locations (Home or work, Public place, or Domain).
Tüm ağ konumları için (Ev veya iş, Ortak yer ya da Etki Alanı) güvenlik duvarı açıktır.
English(If all locations are listed, Show all locations won't be available.)
(Tüm konumlar listelenmişse Tüm konumları göster seçeneği kullanılamaz.)
EnglishIf you don't see all of the locations on your computer in the Change selected locations list, click Show all locations.
Seçilen konumları değiştir listesinde bilgisayarınızdaki tüm konumları göremiyorsanız, Tüm konumları göster'i tıklatın.
EnglishIndexed locations include all folders included in libraries (anything you see in the Documents library, for example), e‑mail, and offline files.
Dizine alınmış konumlarkitaplıklardaki (örneğin, Belgeler kitaplığında gördüğünüz her şey) tüm klasörleri, e-postayı ve çevrimdışı dosyaları içerir.
EnglishIndexed locations include all of the files in your personal folder (such as Documents, Pictures, Music, and Videos), as well as e‑mail and offline files.
Dizine eklenen konumlar; kişisel klasörünüzdeki tüm dosyalar (örneğin, Belgeler, Resimler, Müzik ve Videolar), ayrıca e-posta ve çevrimdışı dosyalardır.

Türkçe de "all locations" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
file locations isim
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good