EN

all items {çoğul}

volume_up
all items
Varsayılan olarak tüm kullanıcılar için tüm öğeler görüntülenir.
If the menu appears, it might not respond when you try to click an item or it might not display all items.
Menü görüntüleniyorsa, bir öğeyi tıklattığınızda yanıt vermeyebilir veya tüm öğeler görüntülenmeyebilir.

Türkçe' de "all items" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishClick Import all new items now, and then type a name for the photos or videos.
Tüm yeni öğeleri şimdi al'ı tıklatın ve sonra fotoğraf veya videolar için bir ad yazın.
EnglishTo restore all of the files, on the toolbar, click Restore all items.
Tüm dosyaları geri yüklemek için, araç çubuğunda Tüm öğeleri geri yükle'yi tıklatın.
EnglishAll of the items in "Unknown Album" become part of "Giant Steps."
"Bilinmeyen Albüm" içindeki tüm öğeler "Giant Steps" albümünün bir bölümü olur.
EnglishTo see all of the photos in a group, next to the group, click View all items.
Bir gruptaki tüm fotoğrafları görmek için, grubun yanındaki Tüm öğeleri görüntüle'yi tıklatın.
EnglishSelect all items in a document or window Ctrl+C (or Ctrl+Insert) Copy the selected item
Açık uygulamalar arasında geçiş yapma (masaüstü uygulamalar dışında)
EnglishIf you want to remove all quarantined items from your computer, click Remove All.
Karantinaya alınan tüm öğeleri bilgisayarınızdan kaldırmak istiyorsanız, Tümünü Kaldır'ı tıklatın.
EnglishSelect either Review, organize and group items to import or Import all new items now.
Alınacak öğeleri gözden geçir, düzenle ve gruplandır'ı ya da Tüm yeni öğeleri şimdi al'ı tıklatın.
EnglishClick Review, organize, and group items to import or Import all new items now.
Alınacak öğeleri gözden geçir, düzenle ve gruplandır veya Tüm yeni öğeleri şimdi al seçeneğini belirleyin.
EnglishTo view all of the photos and videos in a group, next to the group, click View all items.
Bir gruptaki tüm fotoğrafları ve videoları görüntülemek için, grubun yanındaki Tüm öğeleri görüntüle'yi tıklatın.
EnglishBy default, all items are displayed for all users.
Varsayılan olarak tüm kullanıcılar için tüm öğeler görüntülenir.
EnglishTo clear the list of all items, click Clear List.
Listedeki tüm öğeleri temizlemek için, Listeyi Sil'i tıklatın.
EnglishIf the menu appears, it might not respond when you try to click an item or it might not display all items.
Menü görüntüleniyorsa, bir öğeyi tıklattığınızda yanıt vermeyebilir veya tüm öğeler görüntülenmeyebilir.
EnglishDisplays all open items in a grid of thumbnail images.
Tüm açık öğeleri bir küçük resim kılavuzunda görüntüler.
EnglishWe recommend checking the status of all items listed, since many can help warn you about security issues.
Güvenlik sorunları konusunda uyarılar içerebileceğinden, listelenen tüm öğelerin durumunu denetlemeniz önerilir.
EnglishSelect all items on the same track of the storyboard
Film şeridinin aynı parçasındaki tüm öğeleri seçme
EnglishTo play only one file repeatedly, clear the list pane of all items except the one you want to play.
Tek bir dosyayı yinelemeli olarak çalmak için, liste bölmesinde yürütmek istediğiniz öğe dışındaki tüm öğeleri temizleyin.
EnglishUse Instant Viewer to see thumbnail images of all open items on the desktop displayed in a grid.
Masaüstündeki tüm açık öğelerin küçük resimlerinin kılavuz düzeninde görüntülenmesi için, Anlık Pencere Görüntüleyicisi'ni kullanın.
EnglishTo select all items, press CTRL+A.).
Tüm öğeleri seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.)
EnglishYou can change the order of the items by dragging and dropping them within the list, or you can shuffle all items in the list.
Liste içinde sürükleyip bırakarak öğelerin sırasını değiştirebilir veya listedeki tüm öğeleri karıştırabilirsiniz.
EnglishSelect all items in a document or window

Türkçe de "all items" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
Hide items
all the time zarf
Turkish
delete items
Turkish
edit items
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all the way zarf
all told zarf
budget items isim
extraordinary items isim
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
monetary items