"All Functions" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All Functions" Türkçe çeviri

EN

All Functions {çoğul}

volume_up
All Functions

Türkçe' de "All Functions" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishJabra understood how to incorporate all the functions we required.
"Jabra, gereksinim duyduğumuz tüm fonksiyonları nasıl dahil edeceğini anladı."
EnglishSleep automatically preserves open documents and programs in memory and shuts down all nonessential functions.
Uyku modu, açık belgeleri ve programları bellekte tutar ve tüm gereksiz işlevleri kapatır.

Türkçe de "All Functions" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good
all in a tumble sıfat
all object authority isim