"All Folders" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All Folders" Türkçe çeviri

EN

All Folders {çoğul}

volume_up
All Folders
When you share libraries with a homegroup, all folders within them (including the Public folders) are shared.
Kitaplıkları bir ev grubuyla paylaştığınızda, kitaplıkların içindeki tüm klasörler (Ortak klasörler dahil) paylaşılır.

Türkçe' de "All Folders" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWindows 7 remembers one size and location setting for all your folders and libraries.
Windows 7 tüm klasörleriniz ve kitaplıklarınız için tek bir boyut ve konum ayarı hatırlar.
EnglishUnlike POP, which only syncs your inbox, IMAP syncs all your email folders.
Yalnızca gelen kutunuzu eşitleyen POP seçeneğinden farklı olarak IMAP tüm e-posta klasörlerinizi eşitler.
EnglishWhen you have selected all the folders that you want Windows Media Center to watch, click Next, and then click Finish.
Uygun olan tüm klasörleri işaretlediğinizde, İleri'yi tıklatın ve ardından Son'u tıklatın.
EnglishYou can also change your folders to Classic view, which turns off the Navigation pane, Preview pane, and toolbar in all folders.
Bu durumda, tüm klasörlerdeki Gezinme bölmesi, Önizleme bölmesi ve araç çubuğu kapatılır.
EnglishYou can access all your folders by clicking Computer in the navigation pane (the left pane) of any open folder.
Tüm klasörlerinize açık klasörlerin gezinti bölmesindeki (sol bölme) Bilgisayar'ı tıklatarak erişebilirsiniz.
EnglishWhen you share libraries with a homegroup, all folders within them (including the Public folders) are shared.
Kitaplıkları bir ev grubuyla paylaştığınızda, kitaplıkların içindeki tüm klasörler (Ortak klasörler dahil) paylaşılır.
EnglishClick a library to open it, and the content from all the folders that are included in your library appears in the file list.
Açılması için bir kitaplığı tıklatın; kitaplığınızda bulunan tüm klasörlere ait içerik dosya listesinde görüntülenir.
EnglishWith EAS you can get your email immediately, as well as see all your folders, calendar and contacts in one place.
EAS sayesinde e-postalarınızı hemen alabileceğiniz gibi tüm klasörlerinizi, takvimlerinizi ve kişilerinizi bir yerden görebilirsiniz.
EnglishClick View all synced folders.
EnglishData files that are saved in libraries, on the desktop, and in default Windows folders for all people with a user account on the computer.
Kitaplıklarda, masaüstünde ve söz konusu bilgisayarda kullanıcı hesabı olan herkesin varsayılan Windows klasörlerinde kayıtlı veri dosyaları.
EnglishIndexed locations include all folders included in libraries (anything you see in the Documents library, for example), e‑mail, and offline files.
Dizine alınmış konumlarkitaplıklardaki (örneğin, Belgeler kitaplığında gördüğünüz her şey) tüm klasörleri, e-postayı ve çevrimdışı dosyaları içerir.
EnglishWhen you've selected all the folders that you want Media Center to monitor, select Next, select Yes, use these locations, and then select Finish.
Media Center'ın izlemesini istediğiniz tüm klasörleri seçtiğinizde, İleri'yi seçin, Evet, bu konumları kullan seçeneğini seçin ve ardından Son'u seçin.
EnglishFor example, if you want to retrieve everything from the Documents folder, copy all the files and folders, and then paste them into the Documents library in Windows 7.
Örneğin, Belgeler klasöründeki herşeyi almak istiyorsanız, tüm dosyaları ve klasörleri kopyalayın ve sonra Windows 7 içindeki Belgeler kitaplığına yapıştırın.
EnglishTo show all the folders on your computer in the navigation pane, including your personal folder, select the Show all folders check box, and then click OK.
Bilgisayarınızdaki tüm klasörleri (kişisel klasörünüz de aralarında olmak üzere) gezinti bölmesinde göstermek için Tüm klasörleri göster onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.
EnglishA Windows To Go workspace consists of the Windows 8 operating system on a USB drive as well as all the files, folders, and apps that were copied over when the workspace was created.
Windows To Go çalışma alanı bir USB sürücüsündeki Windows 8 işletim sisteminin yanı sıra çalışma alanı oluşturulurken kopyalanan tüm dosya, klasör ve uygulamaları içerir.

Türkçe de "All Folders" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
create folders
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good
all in a tumble sıfat