EN

All Files (*.*)

volume_up
On August 13, 2013, all files in Mesh online storage will be permanently deleted.
13 Ağustos 2013 tarihinde, Mesh depolama alanındaki tüm dosyalar kalıcı olarak silinecektir.
Tüm dosyalar dönüştürüldüğünde.

Türkçe' de "All Files (*.*)" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSome stores don't permit you to restore rights to protected files at all.
Bazı mağazalar da korumalı dosyaların haklarını geri yüklemeye hiç izin vermez.
EnglishEnable you to drag files to the disc and then burn all the files to disc at once.
Dosyaları diske sürüklemenize ve tüm dosyaları bir defada diske yazmanıza olanak tanır.
EnglishYou can also use Disk Cleanup to clean up all the files on your computer.
Disk Temizleme aracını kullanarak bilgisayarınızdaki tüm dosyaları silebilirsiniz.
EnglishA column in the Details pane displays the path to all of the files in that category.
Ayrıntılar bölmesindeki bir sütunda, bu kategorideki tüm dosyaların yolu görüntülenir.
EnglishAll media files on the device of the selected type will be displayed in the details pane.
Aygıtta seçili türdeki tüm medya dosyaları ayrıntılar bölmesinde görüntülenir.
EnglishOn August 13, 2013, all files in Mesh online storage will be permanently deleted.
13 Ağustos 2013 tarihinde, Mesh depolama alanındaki tüm dosyalar kalıcı olarak silinecektir.
EnglishTo restore all of the files, on the toolbar, click Restore all items.
Tüm dosyaları geri yüklemek için, araç çubuğunda Tüm öğeleri geri yükle'yi tıklatın.
EnglishTo find where all files in a category are stored, do the following:
Bir kategorideki tüm dosyaların depolandığı konumu bulmak için aşağıdakileri yapın:
EnglishDisk Cleanup proceeds to remove all unnecessary files from your computer.
Disk Temizleme bilgisayarınızdaki tüm gereksiz dosyaları silmeye geçer.
EnglishFor example, to search for all JPG files that were backed up, type JPG in the Search for box.
Örneğin, yedeklenmiş olan tüm JPG dosyalarını aramak için Aranan kutusuna JPG yazın.
EnglishEnable you to drag files to the disc and then burn all the files at once.
Dosyaları diske sürükleyip tüm dosyaları bir defada yazmanızı sağlar.
EnglishIf you decide you want some or all of these files back, you can still retrieve them.
Bu dosyaların bazıları veya tümünü geri istediğinize karar verirseniz, hala geri alabilirsiniz.
EnglishIf you want to use your media player to open all media files, use this option.
Tüm medya dosyalarını açmak için medya yürütücünüzü kullanmak istiyorsanız, bu seçeneği kullanın.
EnglishWhen you delete a folder, all of the files it contains are also deleted.
Bir klasörü sildiğinizde, klasörün içerdiği tüm dosyalar da silinir.
EnglishYou can also click Delete all to remove all temporary files.
Geçici dosyaların tümünü kaldırmak için Tümünü sil düğmesini de tıklatabilirsiniz.
EnglishIn the dialog box that appears, click Yes to move all the files to the new location.
Tüm dosyaları yeni konuma taşımak için görüntülenen iletişim kutusunda Evet seçeneğini belirleyin.
EnglishYou’ll need to reinstall all of the programs that you’ve added, and restore all of your files.
Eklediğiniz tüm programları yeniden yüklemeniz, dosyalarınızı da geri yüklemeniz gerekir.
EnglishAll of your personal files will be deleted and your settings will be reset.
Tüm kişisel dosyalarınız silinir ve ayarlarınız sıfırlanır.
EnglishIt's not recommended to index all of the files and folders on a PC.
Bilgisayardaki tüm dosya ve klasörlerin dizine eklenmesi önerilmez.
EnglishYou also restore individual files, groups of files, or all of the files that you've backed up.
Yedeklemiş olduğunuz tek tek dosyaları, dosya gruplarını veya tüm dosyaları geri yüklersiniz.

Türkçe de "All Files (*.*)" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
files isim
find files
all right
Turkish
all over again
Turkish
common files isim
delete all affected files
delete files
find all files
all the time zarf
Turkish
Hidden files
all night zarf
all over zarf
Turkish