"All devices" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All devices" Türkçe çeviri

EN

All devices {çoğul}

volume_up
All devices
All devices
Bu biçim tüm aygıtlar tarafından desteklenmez.
Bu biçim tüm aygıtlar tarafından desteklenmez.
Not all devices support all file types, however, so you should refer to the documentation that comes with your device for information about the file types it supports.
Ancak tüm aygıtlar tüm dosyaları desteklemediğinden, aygıtınızın desteklediği dosya türleri hakkında bilgi için aygıtınızla birlikte verilen belgelere başvurmalısınız.

Türkçe' de "All devices" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOn the other hand, Live File System discs can’t be used in all computers and devices.
Öte yandan, Canlı Dosya Sistemi diskleri tüm bilgisayarlarda ve aygıtlarda kullanılamaz.
EnglishYou should only allow streaming access to all devices on secure networks.
Tüm aygıtlara akış erişimi iznini yalnızca güvenli ağlarda vermelisiniz.
EnglishThis is a good way to make sure all your hardware and devices work properly.
Bu, tüm donanımınızın ve aygıtlarınızın düzgün çalıştığından emin olmak için iyi bir yoldur.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı kullan onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
EnglishTurn on all computers or devices, such as printers, that you want to be part of your network.
Ağın parçası olmasını istediğiniz tüm bilgisayarları ve yazıcılar gibi aygıtları açın.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Tüm ortam ve aygıtlar için Otomatik Çalıştır'ı kullan onay kutusunu temizleyin.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'i tıklatın.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu temizleyin.
EnglishYou should see all the computers and devices that are on your network.
Tüm bilgisayarların ve aygıtların ağınızda olduğunu görmelisiniz.
EnglishUse this setting to share media with all devices on your network.
Medyayı ağınızdaki tüm aygıtlarla paylaşmak için bu ayarı kullanın.
EnglishTo turn AutoPlay on, select the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Otomatik Kullan'ı açmak için Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusunu işaretleyin.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, then tap or click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı kullan onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'e dokunun veya tıklatın.
EnglishIf you want to stream media to all computers and devices on your network, click Allow All.
Medya akışını ağınızdaki tüm bilgisayarlara ve aygıtlara göndermek isterseniz Tümüne İzin Ver'i tıklatın.
EnglishNote This adjusts playback volume for all devices connected to your computer, including speakers.
Not Bu, hoparlörler dahil bilgisayarınıza bağlı tüm aygıtların kayıttan yürütme ses düzeyini ayarlar.
EnglishClear the Use AutoPlay for all media and devices check box, and then tap or click Save.
Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı kullan onay kutusunu temizleyin ve Kaydet'e dokunun veya tıklatın.
EnglishTo turn AutoPlay off, clear the Use AutoPlay for all media and devices check box.
Otomatik Kullan'ı kapatmak için Tüm medya ve aygıtlar için Otomatik Kullan'ı etkinleştir onay kutusundaki işareti kaldırın.
EnglishUnder Trusted devices, tap or click Remove all the trusted devices associated with my account.
Güvenilir Cihazlar bölümünden Hesabımla ilişkilendirilen tüm güvenilir cihazları kaldır'a dokunun veya tıklayın.
EnglishThen you can easily share your photos and files, and access them across all of your other devices.
Böylece fotoğraflarınızı ve dosyalarınızı kolayca paylaşabilir ve diğer tüm cihazlarınızdan erişebilirsiniz.
EnglishKeep in mind that children who use homegroup PCs can get to all shared libraries and devices.
Ev grubuna ait bilgisayarları kullanan çocukların paylaşılan tüm kitaplıklara ve cihazlara erişebileceğini unutmayın.
EnglishBear in mind that children who use homegroup PCs can access all shared libraries and devices.
Ev grubuna ait bilgisayarları kullanan çocukların paylaşılan tüm kitaplıklara ve cihazlara erişebileceğini unutmayın.

Türkçe de "All devices" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
devices isim
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
Imaging devices isim
all authority
Turkish