"All Data" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All Data" Türkçe çeviri

EN

All Data {isim}

volume_up
All Data

Türkçe' de "All Data" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFormatting or deleting a partition deletes all of the data on the partition.
Bölüm biçimlendirildiğinde veya silindiğinde bölümdeki tüm dosyalar silinir.
EnglishYou may also disable your account and delete all of your data yourself.
Ayrıca, hesabınızı devre dışı bırakıp verilerinizin tümünü kendiniz de silebilirsiniz.
EnglishWhen you delete a partition, all data on the partition will be erased.
Bir bölümü sildiğinizde, bölüm üzerindeki tüm veriler silinir.
EnglishOnce you complete this step, all data on your hard disk drive will be removed and cannot be recovered.
Bu adımı tamamladıktan sonra sabit disk sürücünüzdeki tüm veriler silinir ve kurtarılamaz.
EnglishWhen you delete a partition, all data on the partition is erased.
Bir bölümü sildiğinizde, bölümün içerdiği tüm veriler silinir.
EnglishReformatting a disk deletes all of the data on the disk.
Disk yeniden biçimlendirildiğinde üzerindeki tüm veriler silinir.
EnglishReformatting a disk deletes all data on the disk.
Disk yeniden biçimlendirildiğinde, disk üzerindeki tüm veriler silinir.
EnglishAll data on a partition will be lost when you delete it.
Sildiğinizde, bölüm üzerindeki tüm veriler kaybolur.
EnglishFormatting erases all data on the device.
EnglishYou can download a copy of all of your data at any time and for any reason, without any assistance from Microsoft.
Verilerinizin tümünün bir kopyasını istediğiniz zaman, herhangi bir nedenle, Microsoft'tan hiçbir yardım almadan indirebilirsiniz.
EnglishPreviously synced items will stay on your device until you delete each of them manually, or you can use the format feature to remove all previously synced data.
Daha önce eşitlenmiş tüm verileri dilerseniz biçimlendirme özelliği yardımıyla kaldırabilirsiniz.
EnglishIf you want to erase all pre-existing data from your device and prepare it to sync with the Player, use the format feature.
Aygıtınızda daha önce bulunan tüm verileri silmek ve aygıtı Player ile eşitlenmek üzere hazırlamak isterseniz biçimlendirme özelliğini kullanın.
EnglishIf you want to use the FAT file system on the partition again, you will need to reformat the partition, which erases all data on it.
Bölüm üzerinde yeniden FAT dosya sistemini kullanmak isterseniz, bölümü yeniden biçimlendirmeniz gerekir ve bu işlem tüm verileri siler.
EnglishIf you want to use the FAT file system on the partition again, you'll need to reformat the partition, and this will erase all data on it.
Bölüm üzerinde yeniden FAT dosya sistemini kullanmak isterseniz, bölümü yeniden biçimlendirmeniz gerekir ve bu işlem tüm verileri siler.
EnglishAlthough the chance of corruption or data loss during a conversion is minimal, you should back up all data on the partition before you begin.
Dönüştürme sırasında bozulma veya veri kaybı ihtimali en az seviyede olsa da, başlamadan önce bölüm üzerindeki tüm verileri yedeklemelisiniz.
EnglishWindows Firewall is a program included with Windows XP, Windows Vista, and Windows 7 that monitors all of the data coming into and going out of your computer.
Windows Güvenlik Duvarı, Windows XP, Windows Vista ve Windows 7'yi içeren bilgisayarınıza giren ve çıkan tüm verileri izleyen bir programdır.
EnglishReformatting a disk deletes all of the data on the disk.
Yeniden biçimlendirme önceden biçimlendirilmiş veya veri içeren bir sabit disk ya da bölümün biçimlendirilmesidir. Bir diski yeniden biçimlendirme, diskteki verilerin tümünü siler.

Türkçe de "All Data" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
data isim
delete data
all right
Turkish
all over again
Turkish
analog data isim
immediate data isim
Incorrect data isim
binary data isim
critical data isim
drag-drop data
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all over zarf
Turkish
all the way zarf
all told zarf
bulk data isim