"All Contacts" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All Contacts" Türkçe çeviri

EN

All Contacts {çoğul}

volume_up
All Contacts

Türkçe' de "All Contacts" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThere are several reasons you might not be able to see all your contacts.
Kişilerinizin tamamını görememenizin birden çok nedeni olabilir.
EnglishIn most cases, the People app automatically links these contacts so all their info is together.
Çoğu durumda Kişiler uygulaması bu kişileri otomatik olarak ilişkilendirerek bilgilerini birleştirir.
EnglishThis means the message will be sent to all of your contacts in that category rather than the intended recipient.
Bu, iletinin hedeflenen alıcı yerine söz konusu kategorideki kişilerinizin tümüne gönderileceği anlamına gelir.
EnglishClick Restore next to each contact that you want to restore, or click Restore all if you want all your deleted contacts to be restored.
Kurtarmak istediğiniz her bir kişinin yanındaki Geri Yükle'ye veya silinen tüm kişilerin kurtarılmasını istiyorsanızTümünü geri yükle'ye tıklayın.
EnglishWindows Contacts has all the features of the old Windows Address Book, as well as some new features, such as the ability to add pictures to your contacts.
Windows Kişiler, eski Windows Adres Defteri'nin tüm özelliklerinin yanı sıra, kişilerinize resim ekleme gibi bazı yeni özellikleri de içerir.
EnglishYou can convert all your contacts at once to the format you choose so that someone using another program or a previous version of Windows can open and view them.
Tüm kişilerinizi, başka bir program veya önceki bir Windows sürümü kullanan bir kişinin açabilmesi ve görüntüleyebilmesi için bir defada istediğiniz bir biçime dönüştürebilirsiniz.
EnglishWindows will automatically convert all your contacts in the Windows Address Book to the new Windows Contacts format when you upgrade a computer from Windows XP to this version of Windows.
Windows, bilgisayarınızı Windows XP'den Windows'un bu sürümüne yükselttiğinizde, Windows Adres Defteri'ndeki tüm kişilerinizi yeni Windows Kişiler'e otomatik olarak dönüştürecektir.

Türkçe de "All Contacts" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
contacts isim
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish