"All Accounts" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"All Accounts" Türkçe çeviri

EN

All Accounts {çoğul}

volume_up
All Accounts
You should make sure you have strong passwords for all accounts on your computer.
Bilgisayarınızdaki tüm hesaplar için güçlü parolalara sahip olduğunuzdan emin olun.

Türkçe' de "All Accounts" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou should make sure you have strong passwords for all accounts on your computer.
Bilgisayarınızdaki tüm hesaplar için güçlü parolalara sahip olduğunuzdan emin olun.
EnglishThis is a system level setting that applies to all user accounts on that computer.
Bu, bilgisayardaki tüm kullanıcı hesaplarına uygulanan sistem düzeyinde bir ayardır.
EnglishYou’ll see a list of all the accounts that you’ve added to your Microsoft account.
Microsoft hesabınıza eklediğiniz tüm hesapların bir listesini görürsünüz.
EnglishYes, all user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
Evet, Konuk hesabı dışındaki tüm kullanıcı hesapları ev grubuna ait olur.
EnglishA user group is a collection of user accounts that all have the same security rights.
Kullanıcı grubu, aynı güvenlik haklarına sahip olan kullanıcı hesapları koleksiyonudur.
EnglishAt the bottom, tap or click Remove account or Remove all accounts.
En alttaki Hesabı kaldır veya Tüm hesapları kaldır öğesine dokunun veya tıklatın.
EnglishWhen you leave a homegroup, all user accounts on your computer also leave the homegroup.
Ev grubundan çıktığınızda, bilgisayarınızdaki tüm kullanıcı hesapları ev grubundan çıkar.
EnglishIt's a good idea to use strong passwords on all user accounts on your PC.
Bilgisayarınızdaki tüm kullanıcı hesaplarında güçlü parolalar kullanmak iyi bir uygulamadır.
EnglishAll user accounts except the Guest account will belong to the homegroup.
Konuk hesabı dışındaki tüm kullanıcı hesapları ev grubuna ait olur.
EnglishWhen you join a homegroup, all user accounts on your computer become members of the homegroup.
Ev grubuna katıldığınızda, bilgisayarınızdaki tüm kullanıcı hesapları ev grubunun üyesi olur.
EnglishWe also recommend that you create standard user accounts for all the people who use your computer.
Bigisayarınızı kullanan herkes için de standart kullanıcı hesapları oluşturmanızı öneririz.
EnglishYou can add all your email accounts to Windows Live Mail.
Tüm e-posta hesaplarınızı Windows Live Mail'e ekleyebilirsiniz.
EnglishThe Welcome Screen appears when you start Windows, and it shows all of the accounts on the computer.
Windows'u başlattığınızda Karşılama Ekranı görüntülenir ve bilgisayardaki hesapların tümü gösterilir.
EnglishTap or click Remove account or Remove all accounts.
Hesabı kaldır veya Tüm hesapları kaldır'a dokunun veya tıklatın.
EnglishMake it significantly different from previous passwords and don’t use the same password for all of your accounts.
Parolanız önceki parolalarınızdan çok farklı olsun ve tüm hesaplarınız için aynı parolayı kullanmayın.
EnglishIf you are logged on as an administrator, you can create and change passwords for all user accounts on the computer.
Yönetici olarak oturum açtıysanız, bilgisayardaki tüm kullanıcı hesapları için parola oluşturabilir ve değiştirebilirsiniz.
EnglishTo help protect your computer, you can create standard user accounts for all the users who share the computer.
Bilgisayarınızı korumaya yardımcı olması için bilgisayarı paylaşan tüm kullanıcılar için standart kullanıcı hesapları oluşturabilirsiniz.
EnglishIf you remove the account you used to set up Mail, that removes all of your accounts from Mail, Calendar, People, and Messaging.
Posta'yı kurmak için kullandığınız hesabı kaldırırsanız Posta, Takvim, Kişiler ve Mesajlaşma uygulamalarınızdan tüm hesaplarınız kaldırılır.
EnglishThat account is required to use Mail, and removing it will remove all of your accounts from Mail, Calendar, Messaging, and People.
Bu hesap Posta uygulamasının kullanılması için gereklidir ve kaldırılması Posta, Takvim, Mesajlaşma ve Kişiler'den tüm hesaplarınızı kaldırır.
EnglishThat account is required to use Calendar, and removing it will remove all of your accounts from Mail, Calendar, Messaging, and People.
Bu hesap Takvim uygulamasının kullanılması için gereklidir ve kaldırılması Posta, Takvim, Mesajlaşma ve Kişiler'den tüm hesaplarınızı kaldırır.

Türkçe de "All Accounts" için benzer çeviriler

all sıfat
Turkish
all right
Turkish
all over again
Turkish
all the time zarf
Turkish
create accounts
all night zarf
all night isim
all night sıfat
all over zarf
Turkish
all over sıfat
Turkish
all the way zarf
all told zarf
all the zamir
Turkish
all the sıfat
Turkish
all the better
all authority
Turkish
all good
all in a tumble sıfat