"Align at" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Align at" Türkçe çeviri

EN

Align at

volume_up

Türkçe' de "Align at" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishPhoto Gallery will align the photos and combine them into a new composition.
Fotoğraf Galerisi fotoğrafları hizalar ve yeni bir kompozisyon halinde bunları birleştirir.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, point to View, and then click Align icons to grid to clear the check mark.
Masaüstünde boş bir alanı sağ tıklatın, Görünüm'ün üstüne gelin ve ardından onay işaretini temizlemek için Simgeleri kılavuz çizgisine hizala'yı tıklatın.

Türkçe de "Align at" için benzer çeviriler

align
align fiil
Turkish
to chip at fiil
Hyphenate at
ending at
Turkish
to look at fiil
Turkish
to arrive at fiil
Turkish
align middle
end at
Turkish
to come at fiil
Turkish
to gaze at fiil
to lunge at fiil
to gibe at fiil
Aligned at
FTP root at
Indent at
align graphic