"align" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"align" Türkçe çeviri

TR

Türkçe' de "align" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishPhoto Gallery will align the photos and combine them into a new composition.
Fotoğraf Galerisi fotoğrafları hizalar ve yeni bir kompozisyon halinde bunları birleştirir.
EnglishRight-click an empty area of the desktop, point to View, and then click Align icons to grid to clear the check mark.
Masaüstünde boş bir alanı sağ tıklatın, Görünüm'ün üstüne gelin ve ardından onay işaretini temizlemek için Simgeleri kılavuz çizgisine hizala'yı tıklatın.

"align" için eşanlamlılar (İngilizce):

align
aligning