EN

Alias {isim}

volume_up
Click Add or change aliases, and then click Add alias.
Diğer ad ekle veya değiştir'e ve ardından Diğer ad ekle'ye tıklayın.
email address will show this alias as your email address.
e-posta adresinden gönderdiğiniz iletilerde e-posta adresiniz olarak bu diğer ad görünür.
If you add an alias, your services won’t be affected.
Diğer ad eklerseniz hizmetleriniz bu durumdan etkilenmez.
Alias (ayrıca: nickname)
Alias (ayrıca: coat of arms, crest, rig)

Türkçe' de "Alias" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can have all mail addressed to an alias automatically go to a chosen folder.
Tüm postaları seçilen klasöre otomatik olarak gönderilmeleri için yönlendirebilirsiniz.
EnglishDeleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
Bir diğer adın silinmesi genel toplamdan kaldırılmasını sağlar ancak yıllık sınırdan kaldırılmaz.
EnglishYou can create an alias using an existing email address from other providers such as Gmail, Yahoo!
Adresi daha önce Microsoft hesabı oluşturmak için kullanmadığınız sürece Gmail, Yahoo!
EnglishThe alias uses the same inbox, contact list, and settings as the primary email address.
Diğer adlar, birincil e-posta hesabıyla aynı gelen kutusunu, kişi listesini ve ayarları kullanır.
EnglishClick Make primary under the alias you want as your primary.
Birincil olmasını istediğiniz diğer adın altında Birincil yap'a tıklayın.
EnglishYou can change your primary alias up to twice a week.
Birincil diğer adınızı en fazla iki haftada bir olmak üzere değiştirebilirsiniz.
Englishemail address will show this alias as your email address.
e-posta adresinden gönderdiğiniz iletilerde e-posta adresiniz olarak bu diğer ad görünür.
EnglishIf you remove an alias, the address will become available in 30 days to anyone who wants it.
Bir diğer adı kaldırırsanız bu adres 30 gün içinde isteyen herkes tarafından kullanılabilecek hale gelir.
EnglishClick Add or change aliases, and then click Add alias.
Diğer ad ekle veya değiştir'e ve ardından Diğer ad ekle'ye tıklayın.
EnglishIn the third box, enter the alias you want the rule for.
Üçüncü kutuya, kuralı oluşturmayı istediğiniz diğer adı girin.
EnglishEnter a new email address, and then click Add alias.
Yeni bir e-posta adresi girin ve Diğer ad ekle'ye tıklayın.
EnglishIf you add an alias, your services won’t be affected.
Diğer ad eklerseniz hizmetleriniz bu durumdan etkilenmez.
Englishaccount, the best way is to add an alias.
hesabınıza @outlook.com adresi eklemek istiyorsanız, bunu yapmanın en iyi yolu diğer ad eklemektir.
EnglishSome places, like Windows 8 and Xbox 360 will only show your primary alias, but you can sign in with any alias.
Windows 8 ve Xbox 360 gibi bazı yerlerde yalnızca birincil diğer adınız görünür ama istediğiniz diğer adla oturum açabilirsiniz.
EnglishAn alias is an additional email address that uses the same inbox, contact list, and account settings as the primary alias.
Diğer ad, birincil diğer adla aynı gelen kutusunu, kişi listesini ve hesap ayarlarını kullanan ek bir e-posta adresidir.
EnglishClick Remove under the alias.
EnglishIf you want a new name for your account, you can add an alias, make the new alias primary, then remove the original alias.
Hesabınız için yeni bir ad istiyorsanız diğer ad ekleyebilir, yeni diğer adı birincil yapabilir ve ardından orijinal olan diğer adı kaldırabilirsiniz.
EnglishClick Remove alias.
EnglishYour primary alias appears on devices such as your Xbox, Surface, and Windows Phone, and is the alias SkyDrive uses when you share.
Birincil diğer adınız Xbox, Surface ve Windows Phone gibi cihazlarda gözükür ve paylaştığınızda SkyDrive'ın hangi diğer adı kullandığı gösterilir.