"Alert with" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Alert with" Türkçe çeviri

TR
EN

Alert with

volume_up
Hücre Üzerine Yazmadan Uyar
Hücre Üzerine Yazmadan Uyar
To be notified when a Bluetooth device is trying to connect to your computer, select the check box for Alert me when a new Bluetooth device wants to connect.
Bluetooth aygıtı bilgisayarınıza bağlanmaya çalıştığında bildirilmesi için Yeni bir Bluetooth aygıtı bağlanmak istediğinde beni uyar onay kutusunu seçin.

Türkçe' de "Alert with" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe Fax Configuration Wizard closes, and a Windows Security Alert opens.
Faks Yapılandırma Sihirbazı kapanır ve bir Windows Güvenlik Uyarısı açılır.
EnglishDepending on the alert level, you can choose one of these actions to apply to the software:
Uyarı düzeyine göre, yazılıma uygulamak için aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:
EnglishReview the alert details to see why the software was detected.
Yazılımın neden algılandığını anlamak için uyarı ayrıntılarını inceleyin.
EnglishReview the alert details to see why the software was detected.
Yazılımın neden algılandığına bakmak için uyarı ayrıntılarını inceleyin.
EnglishAlert levels help you choose how to respond to spyware and potentially unwanted software.
Uyarı düzeyleri, casus yazılım ve olası istenmeyen yazılımlara nasıl yanıt vereceğinizi seçmenizi sağlar.
EnglishFeatures all twelve signs, and also includes twinkly little alert sounds.
Tüm on iki burcu ve küçük uyarı seslerini de içerir.
EnglishThese notifications alert you to potential threats that Microsoft Security Essentials has detected.
Bu bildirimler, Microsoft Security Essentials'ın algıladığı olası tehditler hakkında sizi uyarır.
EnglishToggle Keys can play an alert each time you press the Caps Lock, Num Lock, or Scroll Lock key.
Geçiş Tuşları, Caps Lock, Num Lock veya Scroll Lock tuşuna her bastığınızda bir uyarı sesi çıkarabilir.
EnglishToggle Keys can play an alert each time you press the CAPS LOCK, NUM LOCK, or SCROLL LOCK keys.
Geçiş Tuşları, CAPS LOCK, NUM LOCK veya SCROLL LOCK tuşlarına her bastığınızda sesli bir uyarı verebilir.
EnglishAlert levels help you choose how to respond to spyware and potentially unwanted software.
Uyarı düzeyleri, casus yazılım ve istenmeyebilecek yazılımlara nasıl yanıt vereceğinizi seçmenize yardımcı olur.
EnglishWindows Firewall or any other firewall program can help alert you to security threats.
Windows Güvenlik Duvarı veya herhangi bir diğer güvenlik duvarı programı sizi güvenlik tehditlerine karşı uyarabilir.
EnglishIf you don't respond to a Windows Update alert, your PC might end up missing an important download.
Windows Update uyarısına yanıt vermezseniz, bilgisayarınıza önemli bir güncelleştirme yüklenmemiş olacaktır.
EnglishDepending on the alert level, you can choose one of the following actions to apply to the detected item:
Uyarı düzeyine bağlı olarak, algılanan öğeye uygulanmak üzere aşağıdaki eylemlerden birini seçebilirsiniz:
EnglishWindows Firewall or any other firewall program can help alert you to security threats.
Windows Güvenlik Duvarı veya diğer bir güvenlik duvarı programı güvenlik tehditleriyle ilgili olarak uyarılmanıza yardımcı olur.
EnglishWindows Defender automatically removes or alerts you to remove software with a severe alert rating.
Windows Defender, ciddi uyarı derecesine sahip bir yazılımı otomatik olarak kaldırır veya kaldırmanız için sizi uyarır.
EnglishSee them at play and on the hunt, their muscles taut and their fiercely shining eyes ever-alert for prey.
Oyun oynarken ya da avlanırken, tetikte kasları ve parıldayan gözleriyle, her an ava hazır halleriyle kurtlar sizinle.
EnglishAlert levels in Microsoft Security Essentials
EnglishIf you do not recognize the software or the publisher, review the alert details to decide how to take action.
Yazılımı veya yayımcıyı tanımıyorsanız, ne yapmanız gerektiğine karar vermek için uyarı ayrıntılarını gözden geçirin.
Englishtraffic alert and collusion avoidance system (TCAS)
EnglishIf tampered files are discovered, the Windows Product Key Update Tool will alert you before continuing.
Yetkisiz şekilde değiştirilmiş dosyalar bulunursa, devam etmeden önce Windows Ürün Anahtarı Güncelleştirme Aracı sizi uyarır.

Türkçe de "Alert with" için benzer çeviriler

with edat
Turkish
alert isim
alert fiil
Turkish
to catch up with fiil
to put up with fiil
comply with fiil
Turkish
to be acquainted with fiil
Turkish
to collide with fiil
to come down with fiil
to comply with fiil
to cope with fiil
to play with fiil
to confer with fiil
to concur with fiil
to condole with fiil
deal with isim
Turkish