"Album Name" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Album Name" Türkçe çeviri

EN

Album Name {isim}

volume_up
Album Name
By default, if the media information for the files changes (for example, the artist name or album name is modified), the file will remain in the same physical location.
Varsayılan olarak dosyaların medya bilgileri değişirse (örneğin, sanatçı adı veya albüm adı değiştirilirse), dosya aynı fiziksel konumda kalır.
When the Player downloads album art, it also downloads all other media information associated with that album (such as the album name, song titles, and so on).
Player albüm kapak resmini karşıdan yüklerken, bu albümle ilişkili diğer tüm medya bilgilerini de (albüm adı, şarkı başlıkları vb.) karşıdan yükler.
By default, if the media information for the files changes (for example, the artist name or album name is modified), the file will remain in the same physical location.
Varsayılan olarak, dosyaların medya bilgileri değiştiğinde (örneğin, sanatçı adı veya albüm adı değiştirildiğinde), dosya aynı fiziksel konumda kalır.

Türkçe' de "Album Name" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAlbum Artist (the name of the primary artist associated with the album)
Albüm Sanatçısı (albümle ilişkili birincil sanatçının adı)
EnglishAlbum (the name of the album on which the song appears)
EnglishYou can still use the wizard, but you’ll need to enter the album artist or album name in the Search box, and then click the Search button.
Yine de sihirbazı kullanabilirsiniz ancak albümün sanatçısını veya albüm adını Arama kutusuna girmeniz ve ardından Ara düğmesine tıklamanız gerekir.
EnglishWhen the Player downloads album art, it also downloads all other media information associated with that album (such as the album name, song titles, and so on).
Player albüm kapak resmini karşıdan yüklerken, bu albümle ilişkili diğer tüm medya bilgilerini de (albüm adı, şarkı başlıkları vb.) karşıdan yükler.
EnglishBy default, if the media information for the files changes (for example, the artist name or album name is modified), the file will remain in the same physical location.
Varsayılan olarak dosyaların medya bilgileri değişirse (örneğin, sanatçı adı veya albüm adı değiştirilirse), dosya aynı fiziksel konumda kalır.
EnglishBy default, if the media information for the files changes (for example, the artist name or album name is modified), the file will remain in the same physical location.
Varsayılan olarak, dosyaların medya bilgileri değiştiğinde (örneğin, sanatçı adı veya albüm adı değiştirildiğinde), dosya aynı fiziksel konumda kalır.
EnglishNote that when the Player downloads album art, it also downloads all other media information associated with that album (such as the album name, song titles, and so on).
Player'ın albüm kapak resmiyle birlikte albümle ilişkili diğer tüm medya bilgilerini de (albüm adı, şarkı başlıkları vb.) karşıdan yüklediğini unutmayın.

Türkçe de "Album Name" için benzer çeviriler

name isim
Turkish
cardholder name isim
company name isim
client name isim
contact name isim
Turkish
without a name
Turkish
bookmark name isim
Bad device name isim
Bad file name isim
Battery name isim
Turkish
Font name isim
Friendly name isim
ca name
clip name isim
Turkish
collection name isim