EN

agreement {isim}

volume_up

Türkçe' de "agreement" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishMicrosoft Services Agreement Code of conduct About Bing data suppliers
Microsoft Hizmetler Sözleşmesi Kullanım kuralları Hakkında Bing veri sağlayıcılar
EnglishAll activity on the service is also governed by the Microsoft Service Agreement.
Hizmet üzerindeki tüm etkinlikler ayrıca Microsoft Hizmetler Sözleşmesi koşullarına tabidir.
EnglishUse of SmartScreen Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
SmartScreen Filtresi'nin kullanımı Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir.
EnglishMicrosoft offers a comprehensive standard Data Processing Agreement (DPA) to all customers.
Microsoft tüm müşterilere kapsamlı bir standart Veri İşleme Anlaşması (DPA) sunar.
EnglishUse of SmartScreen Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
SmartScreen Filtresi'nin kullanımı Microsoft Hizmet Anlaşması'na tabidir.
EnglishUse of Phishing Filter is governed by the Microsoft Service Agreement.
Kimlik Avı Filtresi'nin kullanımı Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ne tabidir.
EnglishOn the Windows XP Licensing Agreement page, read the licensing agreement.
Windows XP Lisans Sözleşmesi sayfasında lisans sözleşmesini okuyun.
EnglishMicrosoft reserves the right to review content for the purpose of enforcing this agreement.
Microsoft, bu sözleşmenin uygulanması amacıyla içeriği gözden geçirme hakkını saklı tutar.
EnglishOur standard Data Processing Agreement enables customers to comply with their local regulations.
Standart Veri İşleme Anlaşmamız müşterilerimizin yerel düzenlemelere uymasını sağlar.
EnglishThis agreement only gives you some rights to use the software.
Bu sözleşme yalnızca yazılımı kullanımınızla ilgili bazı haklar vermektedir.
EnglishFor more information, read the Microsoft Service Agreement online.
Daha fazla bilgi için çevrimiçi Microsoft Hizmet Sözleşmesi'ni okuyun.
EnglishYou may have additional consumer rights under your local laws which this agreement cannot change.
Microsoft tarafından hiçbir açık garanti verilmemekte veya koşul ileri sürülmemektedir.
EnglishFor more information, read the Microsoft Service Agreement online.
Daha fazla bilgi için çevrimiçi Microsoft Hizmet Anlaşması'nı okuyun.
EnglishA detailed License Agreement is on the Copyright, Disclaimer, and Terms of Use page.
Telif hakkı, Yasal Uyarı ve Kullanım Koşulları sayfasında ayrıntılı bir Lisans Sözleşmesi bulunmaktadır.
EnglishMaster Business Services Agreement must be in place or set up
Ana İşletme Hizmetleri Sözleşmesi yürürlükte veya hazırlanmış olmalıdır
EnglishSee the limited warranty and license agreement.
LifeCam panosuna yerleşik bu eğlenceli video efektleri ile kendinizi ifade edin.
EnglishCopying or sharing unauthorized materials violates the Microsoft service agreement.
Malzemelerin yetkisiz olarak kopyalanması veya paylaşılması, Microsoft hizmet sözleşmesinin ihlali anlamına gelir.
Englishtransfer the software or this agreement to any third party; or
Yazılımı veya bu sözleşmeyi bir üçüncü tarafa devredemez veya
EnglishPress the Page Down key to scroll to the bottom of the agreement.
Sözleşmenin en altına gitmek için Page Down tuşuna basın.
EnglishCopying or sharing unauthorized materials violates the Microsoft services agreement.
Malzemelerin yetkisiz olarak kopyalanması veya paylaşılması, Microsoft hizmet sözleşmesinin ihlali anlamına gelir.

"agreement" için eşanlamlılar (İngilizce):

agreement