"agree" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"agree" Türkçe çeviri

EN

agree

volume_up

Türkçe' de "agree" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou agree to keep your billing account information current at all times.
fatura hesabı bilgilerinize ve ödeme yönteminize erişebilir ve bunları değiştirebilirsiniz.
EnglishBy emailing your work to this address, you agree to the Terms of Use.
Çalışmanızı bu adrese e-posta ile göndererek Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş olursunuz.
EnglishBy displaying a Logo, you agree to be bound by these guidelines.
Bir Logo'yu görüntüleyerek bu yönergelere uyacağınızı beyan etmiş olursunuz.
EnglishIf there is a charge associated with a portion of the services, you agree to pay that charge.
Hizmetlerin bir kısmı ile ilişkili bir ücret söz konusuysa, bu ücreti ödemeyi kabul edersiniz.
EnglishTap or click the Free Java Download button, and then tap or click Agree and Start Free Download.
Ücretsiz Java Yüklemesi düğmesine ve Kabul Et ve Ücretsiz Yüklemeyi Başlat'a dokunun veya tıklatın.
EnglishWhen you visit websites, do not automatically agree to download anything the site offers.
Web sitelerini ziyaret ettiğinizde sitenin önerdiği herhangi bir öğeyi karşıdan yüklemeyi otomatik olarak kabul etmeyin.
EnglishWhen you visit websites, do not automatically agree to download anything the site offers.
Web sitelerini ziyaret ettiğinizde, sitenin sunduğu herhangi bir programı otomatik olarak karşıdan yüklemeyi kabul etmeyin.
EnglishIf you agree to the license terms, click Install.
Lisans koşullarını kabul ediyorsanız, Yükle'yi tıklatın.
EnglishBy submitting your photo or art to Windows Personalization Gallery, you agree to these Terms of Use.
Fotoğraf veya çiziminizi Windows Kişiselleştirme Galerisi'ne göndererek, bu Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş olursunuz.
EnglishIf you do not agree, you may not use the services.
EnglishIf you don't agree, you can't use the services.
EnglishClicking an installer file link means that you agree to the Microsoft services agreement and privacy statement.
Bir yükleyici dosyasına tıklamanız, Microsoft hizmetleri sözleşmesi ve gizlilik bildirimi'ni kabul ettiğiniz anlamına gelir.
EnglishYou agree to accept such updates subject to these terms unless other terms accompany the updates.
Güncelleştirmeler için başka şartlar geçerli olmadığı sürece, söz konusu şartlara tabi olan bu güncelleştirmeleri onaylamayı kabul edersiniz.
EnglishIf you don't cancel the services within the notice period you thereby agree to the change of this agreement.
Değişiklikleri kabul etmezseniz, hizmet kullanımını durdurmanız ve 9.10 bölümündeki yönergeleri izleyerek ödemeli hizmetleri iptal etmeniz gerekir.
EnglishThe software will only remove or disable low to medium severity Potentially Unwanted Software if you agree.
Yazılım, yalnızca izin vermeniz durumunda, düşük ve orta düzeyde tehlikeli Potansiyel Olarak İstenmeyen Yazılımı silecek ya da etki dışı bırakacaktır.
EnglishIf you don't agree to the changes, you must stop using the services and cancel any paid services by following the instructions in section 9.10.
Değişiklikleri kabul etmezseniz, hizmet kullanımını durdurmanız ve 9.10 bölümündeki yönergeleri izleyerek ödemeli hizmetleri iptal etmeniz gerekir.
EnglishIf you do not agree to the changes, you must stop using the services and cancel any paid services by following the instructions in section 9.10.
Değişiklikleri kabul etmezseniz, hizmet kullanımını durdurmanız ve 9.10 bölümündeki yönergeleri izleyerek ödemeli hizmetleri iptal etmeniz gerekir.
EnglishWolfram Alpha does not offer any warranty whatsoever with regard to the Results, and you agree to accept all risk for any use or reliance upon the Results.
Wolfram Alpha, Sonuçlar açısından hiçbir garanti sunmaz ve Sonuçlar'ın kullanımı veya güvenilirliği risklerinin tümünü kabul etmiş olursunuz.
EnglishAdditionally, you agree to permit Microsoft to use any updated account information regarding your payment method provided by your issuing bank or the applicable payment network.
Ayrıca bankanız veya ilgili ödeme ağınız tarafından sağlanan ödeme yönteminize yönelik güncelleştirilmiş hesap bilgilerini kullanması için Microsoft'a izin vermeyi kabul edersiniz.

"agree" için eşanlamlılar (İngilizce):

agree
agreed