EN

agent

volume_up
agent (ayrıca: Agent)

Türkçe' de "agent" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe following table explains each agent and why it's important.
Aşağıdaki tabloda, aracıların her biri ve önemli olmalarının nedeni açıklanmaktadır.
EnglishThe following table explains each agent and why it is important.
Aşağıdaki tabloda tüm aracılar ve neden önemli oldukları açıklanmaktadır.
EnglishThis opens the Add Recovery Agent wizard.
Bu işlem, Kurtarma Aracısı Ekleme sihirbazını açar.
EnglishClick Public Key Policies, right-click Encrypting File System, and then click Add Data Recovery Agent.
Ortak Anahtar İlkeleri'ni tıklatın, Şifreleme Dosya Sistemi'ni sağ tıklatın ve ardından Veri Kurtarma Aracısı Ekle'yi tıklatın.
Englishconnect to network monitoring agent
Englishconnect to network monitoring agent
EnglishARCserve Agent MFC Application
EnglishARCserve Agent MFC Application
EnglishAbout ARCserve Agent
EnglishAbout ARCserve Agent

"agent" için eşanlamlılar (İngilizce):

agent
active agent
English
agent provocateur
bleaching agent