"After Insert" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"After Insert" Türkçe çeviri

EN

After Insert

volume_up

Türkçe' de "After Insert" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe quick keys are hidden when you start to write, but appear after you insert or delete your writing.
Hızlı erişim tuşları yazmaya başladığınız sırada gizlidir, ancak yazınızı ekledikten veya sildikten sonra görünürler.
EnglishNumber of spaces to insert after punctuation
EnglishSets the number of spaces to insert after sentence-ending punctuation when you're dictating text using Speech Recognition.
Konuşma Tanıma'yı kullanarak metin dikte ettiğiniz sırada, cümleyi sona erdiren noktalama işaretinden sonra eklenecek boşluk sayısını ayarlar.
EnglishSets the number of spaces to insert after sentence-ending punctuation when you are dictating text using Speech Recognition.
Konuşma Tanıma'yı kullanarak metin dikte ettiğiniz sırada, cümleyi sona erdiren noktalama işaretinden sonra eklenecek boşluk sayısını ayarlar.
EnglishAfter you insert a text box into your note, you can enter text and hyperlinks using Tablet PC Input Panel or a standard keyboard.
Notunuza bir metin kutusu ekledikten sonra, Tablet PC Giriş Paneli'ni veya standart bir klavye kullanarak metin ve köprüler girebilirsiniz.
EnglishIf you don't want to automatically add a space after you insert a word using text prediction, clear the Insert space after predicted words check box, and then click OK.
Metin tahmini ile sözcük girdikten sonra otomatik olarak boşluk eklemek istemiyorsanız, Tahmin edilen sözcüklerden sonra boşluk ekle onay kutusunu temizleyin ve ardından Tamam'ı tıklatın.

Türkçe de "After Insert" için benzer çeviriler

after edat
to insert fiil
drop and insert
after that zarf
after death isim
Turkish
after noon isim
after arrival
column insert