"after" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"after" Türkçe çeviri

TR
TR

"faaliyet sonu raporu (after action report)" İngilizce çeviri

EN
EN

after {edat}

volume_up
Here are a few things to try if Internet Explorer is still having problems after restarting:
Internet Explorer yeniden başlatma sonrasında yine de sorun yaşıyorsa aşağıdakileri deneyebilirsiniz:
Resetting Internet Explorer isn't reversible, and all previous settings are lost after reset.
Internet Explorer sıfırlama işlemi geri alınamaz ve önceki tüm ayarlar sıfırlama sonrasında kaybedilir.
Resetting Internet Explorer isn't reversible, and all previous settings are lost after reset.
Internet Explorer'ı sıfırlama işlemi geri alınamaz ve önceki tüm ayarlar sıfırlama sonrasında kaybedilir.
TR

faaliyet sonu raporu (after action report) {özel isim}

volume_up
1. Coğrafya
faaliyet sonu raporu (after action report)

Türkçe' de "after" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAfter Windows identifies all of your hardware, it tries to find the best drivers.
Windows tüm donanımınızı tanımladıktan sonra en iyi sürücüleri bulmaya çalışır.
EnglishAfter you create your blog, click the Set up in Writer button on the website.
Blogunuzu oluşturduktan sonra, web sitesinde Yazar'da ayarla düğmesini tıklatın.
Englishfolder on your hard disk, which you can browse to after the reinstall completes.
klasörüne kaydeder; yeniden yükleme tamamlandığında buraya göz atabilirsiniz.
EnglishWhy can't my computer play sound after installing a Windows Vista service pack?
Bir Windows Vista hizmet paketi yükledikten sonra bilgisayarım neden ses çalamıyor?
EnglishThe 90-day period begins after you install and activate Windows 8 Pro Pack.
90 günlük süre Windows 8 Pro Paketini yükleyip etkinleştirmenizden sonra başlar.
EnglishThe photo might have been deleted or moved after you selected it for editing.
Fotoğraf, onu düzenlemek üzere seçtikten sonra silinmiş veya kaldırılmış olabilir.
EnglishWhen searching, Windows considers a new word to occur after any of these characters:
Windows arama yaparken yeni bir sözcüğün şu karakterlerin ardından geleceğini :
EnglishAfter the problem is identified, Internet Explorer 9 automatically recovers the tab.
Sorun tanımlandıktan sonra, Internet Explorer 9 sekmeyi otomatik olarak kurtarır.
EnglishAfter you install an app on your PC, you can see the list of permissions for it.
Bir uygulamayı bilgisayarınız yükledikten sonra, izinlerinin listesini görebilirsiniz.
EnglishAfter the disc is burned, in the Completing Disc Creation notification, click Done.
Disk yazıldıktan sonra, Disk Oluşturma Tamamlanıyor bildiriminde Bitti'yi tıklatın.
EnglishAfter updating your product key, you will be required to activate Windows XP.
Ürün anahtarınızı güncelleştirdikten sonra, Windows XP'yi etkinleştirmeniz gerekir.
EnglishWhy won't my hardware device work after installing a Windows Vista service pack?
Bir Windows Vista hizmet paketi yükledikten sonra donanım cihazlarım neden çalışmıyor?
EnglishThe radio option should appear on the start screen after the tuner is set up.
Tarayıcı ayarlandıktan sonra radyo seçeneği başlangıç ekranında görünecektir.
EnglishAfter a program is installed, it appears in your Start menu in the All Programs list.
Programı yükledikten sonra, Başlat menünüzün Tüm Programlar listesinde gösterilir.
EnglishHow do I find my folders after upgrading from Windows XP or Windows Vista?
Windows XP veya Windows Vista'dan yükselttikten sonra klasörlerimi nasıl bulurum?
EnglishYou’ll need to reinstall your programs by hand after installing Windows 7.
Windows 7'yi yükledikten sonra programlarınızı el ile yeniden yüklemeniz gerekir.
EnglishAfter you make a folder available offline, you can include it in a library.
Klasörü çevrimdışı kullanılabilir yaptıktan sonra, kitaplığa ekleyebilirsiniz.
EnglishAfter you select an item in the file list, just tap or click a tab to display it.
Dosya listesinden öğe seçtikten sonra, görüntülemek için sekmeye dokunun veya tıklatın.
EnglishYou have 30 days after installing Windows to activate it online or by telephone.
Windows'u yükledikten sonra çevrimiçi veya telefonla etkinleştirmek için 30 gününüz var.
EnglishAfter that, the tracks that you rip become digital media files on your computer.
Bundan sonra kopyaladığınız parçalar bilgisayarınızda dijital medya dosyalarına dönüşür.

"after" için eşanlamlılar (İngilizce):

after