"aero" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"aero" Türkçe çeviri

TR
EN

aero {isim}

volume_up
aero (ayrıca: air, atmosphere, weather, aether)

Türkçe' de "aero" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe Aero desktop experience also includes taskbar previews for your open windows.
Aero masaüstü deneyimi, açık pencerelerinizin görev çubuğu önizlemelerini de içerir.
EnglishFull-screen mode and lens mode are only available as part of the Aero experience.
Tam ekran modu ve mercek modu yalnızca Aero deneyiminin parçası olarak kullanılabilir.
EnglishTo learn more about Aero desktop effects, see What is the Aero desktop experience?
Aero masaüstü efektleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. Aero masaüstü deneyimi nedir?
EnglishCheck that your computer meets the minimum hardware requirements for running Aero:
Bilgisayarınızın Aero'yu çalıştırmak için en düşük gereksinimleri sağladığından emin olun:
EnglishWindows might turn off Aero themes or window transparency to save battery power.
Windows pil gücünden tasarruf etmek için Aero temalarını veya pencere saydamlığını kapatabilir.
EnglishIn the Color scheme list, click Windows Aero‌, and then click OK.
Renk düzeni listesinde, Windows Aero‌'yu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.
EnglishWhen you run the program, Aero might stop working for as long as the program is running.
Bu programlardan birini çalıştırdığınızda, program çalıştığı sürece Aero çalışmayabilir.
EnglishWindows Aero‌ is the premium visual experience of Windows Vista.
Windows Aero, Windows Vista tarafından sunulan benzersiz bir görsel deneyimdir.
EnglishIf the troubleshooter doesn't fix the problem, try changing the theme back to an Aero theme.
Sorun giderici sorunu gidermezse, temayı bir Aero temasına geri dönüştürmeyi deneyin.
EnglishOpen the Aero troubleshooter by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Aero sorun gidericisini açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishThe Basic and High Contrast themes don't include Aero glass effects.
Temel ve Yüksek Karşıtlık temalarına Aero cam efektleri dahil değildir.
English‌Open the Aero troubleshooter by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
‌Aero sorun gidericisini açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishYou might need to update your video card driver to run Aero.
Aero'yu çalıştırmak için video kartı sürücünüzü güncelleştirmeniz gerekebilir.
EnglishYou might need to update your video card driver to run Aero.
Aero'yu çalıştırmak için ekran kartınızın sürücüsünü güncelleştirmeniz gerekebilir.
EnglishCycle through programs on the taskbar by using Aero Flip 3-D
Aero 3B Hızlı Uygulama Geçişi ile görev çubuğundaki programlar arasında geçiş yapma
EnglishYou also need to use a Windows theme to display Aero graphics.
Aero grafiklerini görüntülemek için bir Windows teması da kullanmalısınız.
EnglishUnder Aero Themes, click a theme to apply it to your desktop.
Aero Temaları'nın altında bir temayı masaüstünüze uygulamak için tıklatın.
EnglishAero is not included in Windows 7 Home Basic or Windows 7 Starter.
Aero, Windows 7 Home Basic veya Windows 7 Starter sürümünde yoktur.
EnglishUnder Aero Themes, click a theme to apply it to the desktop.
Aero Temaları'nın altında bir temayı masaüstüne uygulamak için tıklatın.
EnglishAero is not included in Windows XP or earlier versions of Windows.
Aero, Windows XP'de veya Windows'un önceki sürümlerinde bulunmaz.