EN

advisor {isim}

volume_up

Türkçe' de "advisor" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishFor more information, read the Windows 7 Upgrade Advisor privacy statement.
Daha fazla bilgi için, Windows 7 Yükseltme Danışmanı gizlilik bildirimini okuyun.
EnglishNext: Download and run the Windows 7 Upgrade Advisor. Article ID: MSW700066
Sonraki: Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı karşıdan yükleyin ve çalıştırın.
EnglishClick the Content tab, and then, under Content Advisor, click Enable.
İçerik sekmesini tıklatın ve İçerik Danışmanı'nın altında Etkinleştir'i tıklatın.
EnglishClick the Content tab, and then, under Content Advisor, do one of the following:
İçerik sekmesini tıklatın, sonra İçerik Danışmanı'nın altında, aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishClick the Content tab, and then, under Content Advisor, click Settings.
İçerik sekmesini tıklatın ve İçerik Danışmanı'nın altında Ayarlar'ı tıklatın.
EnglishFor more information, go to the Windows 7 Upgrade Advisor webpage.
Daha fazla bilgi almak için, Windows 7 Yükseltme Danışmanı web sayfasına gidin.
EnglishWe also recommend downloading and running the Windows 7 Upgrade Advisor.
Ayrıca Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı indirip çalıştırmanızı öneririz.
EnglishYou should still download and run the free Windows 7 Upgrade Advisor.
Yine de ücretsiz Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı karşıdan yükleyip çalıştırmalısınız.
EnglishThe Windows 7 Upgrade Advisor application may contain links to websites and services.
Windows 7 Yükseltme Danışmanı uygulaması web sitelerine ve hizmetlere bağlantılar içerebilir.
EnglishFollow the steps below to download the Windows 7 Upgrade Advisor.
Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı karşıdan yüklemek için aşağıdaki adımları izleyin.
EnglishGo to the Windows Vista Upgrade Advisor on the Microsoft website.
Microsoft web sitesindeki Windows Vista Yükseltme Danışmanı sayfasına gidin.
EnglishHere are answers to some common questions about Internet Explorer Content Advisor.
Aşağıda, Internet Explorer İçerik Danışmanı ile ilgili bazı genel soruların yanıtları bulunmaktadır.
EnglishBy default, content advisor will block unrated websites.
İçerik danışmanı varsayılan olarak derecelendirilmemiş web sitelerini engeller.
EnglishIf this is your first time using Content Advisor, click Enable.
İçerik Danışmanı'nı ilke defa kullanıyorsanız, Etkinleştir'i tıklatın.
EnglishTo download Windows 7 Upgrade Advisor, go to the Windows 7 Upgrade Advisor website.
Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı karşıdan yüklemek için Windows 7 Yükseltme Danışmanı web sitesine gidin.
EnglishNo, you must turn on Content Advisor if you want to use it.
Hayır, İçerik Danışmanı'nı kullanmak istediğinizde etkinleştirmelisiniz.
EnglishView and change the ratings systems Content Advisor uses.
İçerik Danışmanı'nın kullandığı derecelendirme sistemlerini görüntüleyin ve değiştirin.
EnglishNext: Download and run the Windows 7 Upgrade Advisor.
Sonraki: Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı karşıdan yükleyin ve çalıştırın.
EnglishIn the Content Advisor dialog box, click the General tab, and then do one of the following:
İçerik Danışmanı iletişim kutusunda, Genel sekmesini tıklatın ve ardından aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishDownload and run the free Windows 7 Upgrade Advisor.
Ücretsiz Windows 7 Yükseltme Danışmanı'nı karşıdan yükleyip çalıştırın.

"advisor" için eşanlamlılar (İngilizce):

advisor