"Advanced Settings" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Advanced Settings" Türkçe çeviri

EN

Advanced Settings {çoğul}

volume_up
Advanced Settings
On the Advanced settings tab, under Require a password on wakeup, do one of the following:
Gelişmiş ayarlar sekmesinde, Uyanırken parola iste altında şunlardan birini yapın:
Click Advanced Settings, and then click the Adapter tab.
Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın ve ardından Bağdaştırıcı sekmesini tıklatın.
On the Advanced settings page, do one of the following:
Gelişmiş ayarlar sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

Türkçe' de "Advanced Settings" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishOn the Change settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Planın ayarlarını değiştirin sayfasında Gelişmiş güç ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
Gelişmiş sekmesinde Ayarlar ve Güvenlik altında aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
EnglishUnder Advanced settings, select Show hidden files and folders, and then click OK.
Gelişmiş seçenekler'in altında, Gizli dosya ve klasörleri göster'i seçip Tamam'ı tıklatın.
EnglishClick Advanced Settings, click the Troubleshoot tab, and then click Change settings.
Sırasıyla Gelişmiş Ayarlar'ı, Sorun Giderme'yi ve sonra da Ayarları değiştir'i tıklatın.
EnglishOn the Advanced settings tab, under Require a password on wakeup, do one of the following:
Gelişmiş ayarlar sekmesinde, Uyanırken parola iste altında şunlardan birini yapın:
EnglishClick Advanced, click the Index Settings tab, and then click Rebuild.
Gelişmiş'i, Dizin Ayarları sekmesini ve ardından Yeniden Oluştur'u tıklatın.
EnglishPassword-protected sharing is located in Control Panel under Advanced sharing settings.
Parola korumalı paylaşım, Denetim Masası'ndaki Gelişmiş paylaşım ayarları altında bulunur.
EnglishClick the Security tab, click Advanced (custom settings), and then click Settings.
Güvenlik sekmesini, Gelişmiş’i ve ardından Ayarlar'ı tıklatın.
EnglishTo change advanced DNS, WINS, and IP settings, click Advanced.
Gelişmiş DNS, WINS ve IP ayarlarını değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın.
EnglishClick Custom level to open a list of advanced security settings.
Gelişmiş güvenlik ayarları listesini açmak için Özel düzey'i tıklatın.
EnglishOpen Advanced sharing settings by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Gelişmiş paylaşım ayarlarını açmak için Başlat düğmesini ve ardından Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, do one of the following:
Gelişmiş sekmesinde, Ayarlar'ın altında aşağıdakilerden birini yapın:
EnglishOn the Advanced settings tab, expand Desktop background settings, and then expand Slide show.
Gelişmiş ayarlar sekmesinde, Masaüstü arka plan ayarlarını ve sonra Slayt gösterisi'ni genişletin.
EnglishClick Advanced Settings, and then click the Adapter tab.
Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın ve ardından Bağdaştırıcı sekmesini tıklatın.
EnglishBoot order settings might also be listed under "Advanced settings" or something similar.
Önyükleme sırası ayarları, "Gelişmiş ayarlar" veya buna benzer bir başlık altında da listelenmiş olabilir.
EnglishThe Advanced tab contains settings for various Internet Explorer options, organized by category.
Gelişmiş sekmesi, kategorilere göre düzenlenmiş çeşitli Internet Explorer seçeneklerinin ayarlarını içerir.
EnglishTo change DNS, WINS, and IP settings, click Advanced.
DNS, WINS ve IP ayarlarını değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın.
EnglishClick Display Settings, and then click Advanced Settings.
Görüntü Ayarları'nı ve ardından Gelişmiş Ayarlar'ı tıklatın.
EnglishOnly change advanced ActiveX settings if you're sure about increasing the level of risk to your PC.
Bilgisayarınızdaki risk düzeyini artıracağınızdan emin değilseniz gelişmiş ActiveX ayarlarını değiştirmeyin.
EnglishOn the Advanced settings page, do one of the following:
Gelişmiş ayarlar sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:

Türkçe de "Advanced Settings" için benzer çeviriler

advanced sıfat
extra settings isim
Turkish
card settings isim
advanced technology isim
default settings isim
configuration settings isim
device settings isim
country settings isim
Accept settings
Adapter settings isim
Advanced modem settings isim
All settings isim
Font settings isim
Guide settings isim
Indent settings isim
advanced function printing
advanced function printing data
advanced microcomputer isim
advanced printer function