"Advanced Search" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Advanced Search" Türkçe çeviri

EN

Advanced Search

volume_up
If the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.
Kullanıcı adı bulunamazsa, gelişmiş arama gerçekleştirmek üzere Gelişmiş'i tıklatın.
Arama bölmesinde, Gelişmiş arama'yı tıklatın.
For more information, see Create an advanced search in the Search folder later in this article.
Daha fazla bilgi için bu yazının ileriki kısımlarında Arama klasöründe gelişmiş arama yapma konusuna bakın.

Türkçe' de "Advanced Search" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIf the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.
Kullanıcı adı bulunamazsa, gelişmiş arama gerçekleştirmek üzere Gelişmiş'i tıklatın.
EnglishFor more information, see Create an advanced search in the Search folder later in this article.
Daha fazla bilgi için bu yazının ileriki kısımlarında Arama klasöründe gelişmiş arama yapma konusuna bakın.
EnglishIn the Search pane, click Advanced search.
EnglishClick Advanced Search

Türkçe de "Advanced Search" için benzer çeviriler

search isim
Turkish
advanced sıfat
dichotomizing search
global search isim
advanced technology isim
binary search isim
chaining search isim
tree search isim
Filter search
General search isim
Gopher search isim
In-pane search
advanced function printing
advanced function printing data
advanced microcomputer isim
advanced printer function
backtrack search