EN

advanced {sıfat}

volume_up
advanced
If the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.
Kullanıcı adı bulunamazsa, gelişmiş arama gerçekleştirmek üzere Gelişmiş'i tıklatın.
Click the Advanced tab, click Advanced, and then click Users.
Gelişmiş sekmesini tıklatın, Gelişmiş’i, ardından Kullanıcılar'ı tıklatın.
To change advanced DNS, WINS, and IP settings, click Advanced.
Gelişmiş DNS, WINS ve IP ayarlarını değiştirmek için Gelişmiş'i tıklatın.
advanced (ayrıca: fast, Advance)
defence advanced research projects agency (darpa)
savunma bakanlığı ıleri araştırma projeleri ajansı
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)
ıleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı
defence advanced research projects agency (darpa)
savunma bakanlığı ıleri araştırma projeleri ajansı

Türkçe' de "advanced" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishAlso includes advanced archiving, compliance and integrated voicemail capabilities.
Ayrıca gelişmiş arşivleme, uyumluluk ve tümleşik sesli posta yetenekleri içerir.
EnglishClick the Advanced tab, and then, under Startup and Recovery, click Settings.
Gelişmiş sekmesini tıklatın, Başlangıç ve Kurtarma altından Ayarlar'ı tıklatın.
EnglishClick Advanced, and then, under Invitations, select the time from the two lists.
Gelişmiş'i tıklatın ve ardından Davetler altında, iki listeden süreyi seçin.
EnglishOn the Change settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Planın ayarlarını değiştirin sayfasında Gelişmiş güç ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishAdvanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
Gelişmiş Etiket Düzenleyicisi, bu Windows Media Player sürümünde bulunmamaktadır.
EnglishOn the Advanced tab, under Settings, under Security, do one of the following:
Gelişmiş sekmesinde Ayarlar ve Güvenlik altında aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
EnglishDespite its advanced look, the Jabra PRO™ 9400 is remarkably easy to install.
Gelişmiş görünümüne rağmen, Jabra Pro™ 9400'ün kurulumu son derece kolaydır.
EnglishPress the ALT key, click the Advanced menu, and then click Remote Access Preferences.
ALT tuşuna basın, Gelişmiş menüsünü ve sonra Uzaktan Erişim Tercihleri'ni tıklatın.
EnglishOn the Advanced tab, select Use software rendering instead of GPU rendering.
Gelişmiş sekmesinde GPU ile görüntüleme yerine yazılım ile görüntüleme kullan'ı seçin.
EnglishUnder Advanced settings, select Show hidden files and folders, and then click OK.
Gelişmiş seçenekler'in altında, Gizli dosya ve klasörleri göster'i seçip Tamam'ı tıklatın.
EnglishPoint to Advanced Operations, and then click Renew this certificate with the same key.
Gelişmiş İşlemler'e gidin, ardından Bu sertifikayı aynı anahtarla yenile'yi tıklatın.
EnglishClick Advanced Settings, click the Troubleshoot tab, and then click Change settings.
Sırasıyla Gelişmiş Ayarlar'ı, Sorun Giderme'yi ve sonra da Ayarları değiştir'i tıklatın.
EnglishDisplays advanced details about your computer's hardware for IT professionals.
BT uzmanları için bilgisayarınızın donanımı ile ilgili ileri düzey ayrıntıları görüntüler.
EnglishOn the Advanced settings tab, under Require a password on wakeup, do one of the following:
Gelişmiş ayarlar sekmesinde, Uyanırken parola iste altında şunlardan birini yapın:
EnglishIf the user name isn't found, click Advanced to run an advanced search.
Kullanıcı adı bulunamazsa, gelişmiş arama gerçekleştirmek üzere Gelişmiş'i tıklatın.
EnglishClick Advanced, and then click Use my custom settings to adjust the settings.
Gelişmiş'i tıklatın, ardından ayarları belirlemek üzere Özel ayarlarımı kullan'ı tıklatın.
EnglishOn Advanced tab, select Use software rendering instead of GPU rendering.
Gelişmiş sekmesinde GPU ile görüntüleme yerine yazılım ile görüntüleme kullan'ı seçin.
EnglishIf you're adding a printer, you can try using Advanced printer setup.
Yazıcı ekliyorsanız, Gelişmiş yazıcı kurulumunu kullanmayı deneyebilirsiniz.
EnglishClick Advanced, click the Index Settings tab, and then click Rebuild.
Gelişmiş'i, Dizin Ayarları sekmesini ve ardından Yeniden Oluştur'u tıklatın.
EnglishPassword-protected sharing is located in Control Panel under Advanced sharing settings.
Parola korumalı paylaşım, Denetim Masası'ndaki Gelişmiş paylaşım ayarları altında bulunur.