"Administrators" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Administrators" Türkçe çeviri

TR
EN

Administrators {çoğul}

volume_up
Administrators (ayrıca: directors)
Users in the Administrators group have complete control of the computer.
Yöneticiler grubundaki kullanıcılar, bilgisayarlarının tam denetimine sahiptir.
Setup requires that you are logged on as a member of the Administrators group.
Kurulum, Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanızı gerektirir.
With this version of Windows, administrators can set custom locales.
Windows'un bu sürümünde, yöneticiler özel yerel ayarlar belirleyebilir.

Türkçe' de "Administrators" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishSetup requires that you are logged on as a member of the Administrators group.
Kurulum, Yöneticiler grubunun bir üyesi olarak oturum açmanızı gerektirir.
EnglishUsers in the Administrators group have complete control of the computer.
Yöneticiler grubundaki kullanıcılar, bilgisayarlarının tam denetimine sahiptir.
EnglishWith this version of Windows, administrators can set custom locales.
Windows'un bu sürümünde, yöneticiler özel yerel ayarlar belirleyebilir.
EnglishIn this version of Windows, there are two levels of users: standard users and administrators.
Windows'un bu sürümünde iki kullanıcı düzeyi vardır: standart kullanıcılar ve yöneticiler.
EnglishIf you have an administrator account, you can prevent non-administrators from giving permission.
Bir yönetici hesabınız varsa, yönetici olmayanların izin vermelerini engelleyebilirsiniz.
EnglishOnly system administrators can create domain user accounts.
Yalnızca sistem yöneticileri etki alanı kullanıcısı hesapları oluşturabilir.
EnglishWith this version of Windows, administrators can set custom locales.
Bu Windows sürümünde yöneticiler özel yerel ayarlar ayarlayabilir.
EnglishYou might also have permission if you are a member of the administrators group for the computer.
Ayrıca, bilgisayarın yönetici grubunun üyesiyseniz de izniniz vardır.
EnglishOnly system administrators can create domain user accounts.
Yalnızca sistem yöneticileri etki alanı kullanıcı hesapları oluşturabilir.
EnglishAdministrators can also make changes to other user accounts.
Yöneticiler, diğer kullanıcı hesaplarında da değişiklik yapabilirler.
EnglishAdministrators have permission to manage printers by default.
Varsayılan olarak, yöneticilerin yazıcıları yönetme izni vardır.
EnglishThis option is intended for IT professionals and administrators.
Bu seçenek, BT uzmanları ve yöneticiler için tasarlanmıştır.
EnglishHowever, administrators can also mark an application to be treated as an administrator application.
Ancak, yöneticiler de bir uygulamayı yönetici uygulaması olarak değerlendirilecek şekilde işaretleyebilir.
EnglishTo install a visualization, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group.
Görsel öğeyi yüklemek için, yönetici veya Yöneticiler grubu üyesi olarak oturum açmanız gerekir.
EnglishTo install some skins, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group.
Bazı dış görünümleri yüklemek için, yönetici veya Yöneticiler grubu üyesi olarak oturum açmanız gerekir.
EnglishUse the following procedure to change the User Account Control message behavior for administrators.
Yöneticiler için Kullanıcı Hesabı Denetimi iletisinin davranışını değiştirmek için aşağıdaki yordamı kullanın.
EnglishTo add or remove a plug-in, you must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group.
Eklenti eklemek veya kaldırmak için, yönetici veya Yöneticiler grubu üyesi olarak oturum açmanız gerekir.
EnglishMembers of the administrators group on the computer, for example, have permission to manage printers by default.
Örneğin, bilgisayardaki yöneticiler grubu üyeleri varsayılan olarak yazıcıları yönetme iznine sahiptir.
EnglishStarts Windows in an advanced troubleshooting mode intended for IT professionals and system administrators.
Windows'u, BT uzmanları ve sistem yöneticileri için tasarlanmış olan gelişmiş sorun giderme modunda başlatır.
EnglishThis setting allows administrators to specify a display language and keyboard layout for the Welcome screen.
Bu ayar, yöneticilerin Hoş Geldiniz ekranı için bir görüntüleme dili ve klavye düzeni belirtmesine olanak verir.