"administrator" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"administrator" Türkçe çeviri

TR
EN

administrator {isim}

volume_up
This default administrator user experience is called Admin Approval Mode.
Bu varsayılan yönetici kullanıcı deneyimi Yönetici Onay Modu olarak adlandırılır.
To apply the theme, log on as either an administrator or a regular user.
Temayı kullanabilmek için yönetici veya normal kullanıcı olarak oturum açın.
If you are not currently logged on as an administrator, this option is not available.
Yönetici olarak oturum açmadıysanız, bu seçenek kullanılamaz.
administrator (ayrıca: director, manager)
administrator
administrator

Türkçe' de "administrator" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

English-or- In Windows Vista, right-click the file, and then click Run as administrator.
veya Windows Vista'da, dosyayı sağ tıklatıp Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.
EnglishInstallation error 0x80070005: You need to log on to Windows as an administrator
Yükleme hatası 0x80070005: Windows 'da yönetici olarak oturum açmanız gerekir.
EnglishIf you aren't signed in to your PC as an administrator, this option is unavailable.
Bilgisayarınızda yönetici olarak oturum açmadıysanız, bu seçenek kullanılamaz.
EnglishIf your PC is on a domain, your system administrator must reset your password.
Bilgisayarınız etki alanı üzerindeyse parolanızı sistem yöneticiniz sıfırlamalıdır.
EnglishSome problems and solutions can only be viewed and fixed by an administrator.
Bazı sorunlar ve çözümleri yalnızca bir yönetici tarafından görülüp düzeltilebilir.
EnglishIt's more secure to use a standard user account instead of an administrator account.
Yönetici hesabı yerine standart kullanıcı hesabı kullanılması daha güvenlidir.
EnglishLog on to the administrator account that you will use to reset the forgotten password.
Unutulan parolayı sıfırlamak için kullanacağınız yönetici hesabına oturum açın.
EnglishLog on to your computer with a user account that has administrator rights.
Yönetici haklarına sahip bir kullanıcı hesabı ile bilgisayarınızda oturum açın.
EnglishThis default administrator user experience is called Admin Approval Mode.
Bu varsayılan yönetici kullanıcı deneyimi Yönetici Onay Modu olarak adlandırılır.
EnglishIf you are logged on as an administrator, you can create a password for any account.
Yönetici olarak oturum açtıysanız, herhangi bir hesap için parola oluşturabilirsiniz.
EnglishLog on to your computer with a user account that has administrator rights.
Yönetici hakları bulunan bir kullanıcı hesabına sahip bilgisayarınızda oturum açın.
EnglishIf you lock the computer, only you or an administrator can unlock it.
Bilgisayarı kilitlerseniz, yalnızca siz veya bir yönetici kilidini kaldırabilir.
EnglishIf you don't manage the access point or network, contact the network administrator.
Erişim noktasını veya ağı siz yönetmiyorsanız, ağ yöneticisine başvurun.
EnglishFor more information about Group Policy, contact your system administrator.
Grup İlkesi hakkında daha fazla bilgi için, sistem yöneticinize başvurun.
EnglishTo apply the theme, log on as either an administrator or a regular user.
Temayı kullanabilmek için yönetici veya normal kullanıcı olarak oturum açın.
EnglishIf you're using an administrator account, you can open Windows Easy Transfer:
Windows Kolay Aktarım'ı, yönetici hesabı kullanıyorsanız açabilirsiniz:
EnglishIf you have an administrator account, you can probably change the printer properties.
Yönetici hesabına sahipseniz, büyük olasılıkla yazıcı özelliklerini değiştirebilirsiniz.
EnglishYour system administrator is controlling those settings through Group Policy.
Sistem yöneticinizGrup İlkesi'ni kullanarak bu ayarları denetliyordur.
EnglishIf you're having problems accessing a file on a network, contact your network administrator.
Bir ağdaki dosyaya erişmek konusunda sorun yaşıyorsanız ağ yöneticinize başvurun.
EnglishIn the list of results, right-click Command Prompt, and then click Run as administrator.
Sonuç listesinde, Komut İstemi'ni sağ tıklatın ve Yönetici olarak çalıştır'ı tıklatın.