"administrative" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"administrative" Türkçe çeviri

TR
EN

administrative {sıfat}

volume_up
administrative

Türkçe' de "administrative" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn the search box, type administrative tools, and then click Administrative Tools.
Arama kutusuna yönetimsel araçlar yazın ve Yönetimsel Araçlar'ı tıklatın.
EnglishOpen Administrative Tools by clicking the Start button , and then clicking Control Panel.
Yönetimsel Araçlar'ı açmak için Başlat düğmesini ve sonra Denetim Masası'nı tıklatın.
EnglishClick Start, point to Administrative Tools, and then click Services.
Başlat'ı tıklatın, Yönetimsel Araçlar'ın üzerine gelip Hizmetler'i tıklatın.
EnglishClick the Administrative tab, and then click Copy to reserved accounts.
Yönetim sekmesini ve ardından Ayrılmış hesaplara kopyala'yı tıklatın.
EnglishUnder User Configuration, double-click Administrative Templates.
Kullanıcı Yapılandırması'nın altında Yönetimsel Şablonlar'ı çift tıklatın.
EnglishClick the Administrative tab, and then click Copy settings.
Yönetimsel sekmesini ve ardından Kopyalama ayarları'nı tıklatın.
EnglishClick the Administrative tab, and then, under Language for non-Unicode programs, click Change system locale.
Yönetimsel sekmesini tıklatın, Unicode olmayan programların dili altında, Sistem yerel ayarlarını değiştir'i tıklatın.
EnglishSome commands that you can run using Command Prompt might require elevated or administrative privileges.
Komut İstemi'ni kullanarak çalıştırabileceğiniz bazı komutlar yükseltilmiş ayrıcalıklar veya yönetim ayrıcalıkları gerektirebilir.
EnglishThe metric can reflect the number of hops, the speed of the path, path reliability, path throughput, or administrative properties.
Ölçü atlama sayısını, yolun hızını, yol güvenilirliğini, yol performansını veya yönetim özelliklerini yansıtabilir.
EnglishChange the default administrative password of the router to a new password so that other people can't connect to your network.
Diğer kişilerin ağınıza bağlanmaması için, yönlendiricinin varsayılan yönetici parolasını yeni bir parolayla değiştirin.
EnglishTo change the system default color settings, you must be logged on with a user account that has administrative privileges.
Sistem varsayılan renk ayarlarını değiştirmek için yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabıyla oturum açmalısınız.
EnglishClick the Administrative tab, and then, under Language for non-Unicode programs (System Locale), click Change system locale.
Yönetim sekmesini tıklatın, Unicode olmayan programların dili (Sistem Yerel Ayarı) altında, Sistem yerel ayarını değiştir'i tıklatın.
EnglishYou must be logged on with a user account that has administrative privileges to change these settings using the steps below.
Bu ayarları aşağıdaki adımları kullanarak değiştirmek için yönetici ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcı hesabıyla oturum açmalısınız.
Englishadministrative data processing
Englishadministrative data processing
EnglishOpen Administrative Tools by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking System and Maintenance, and then clicking Administrative Tools.
Başlat düğmesi , Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Yönetimsel Araçlar'ı tıklatarak Yönetimsel Araçlar'ı açın.
EnglishOpen Administrative Tools by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking System and Maintenance, and then clicking Administrative Tools.‌
Başlat düğmesi , Denetim Masası, Sistem ve Bakım ve ardından Yönetimsel Araçlar'ı tıklatarak Yönetimsel Araçlar'ı açın.‌
EnglishThe standard user access token is used to start applications that do not perform administrative tasks ("standard user applications").
Standart kullanıcı erişim belirteci, yönetimsel görevler gerçekleştirmeyen uygulamaları ("standart kullanıcı uygulamaları") başlatmak için kullanılır.
EnglishIt works by prompting you for permission when a task requires administrative rights, such as installing software or changing settings that affect other users.
Görev, yazılım yükleme ve diğer kullanıcıları etkileyen ayarların değiştirilmesi gibi yönetici hakları gerektirdiğinde sizden komut isteyerek çalışır.
EnglishOpen Event Viewer by clicking the Start button , clicking Control Panel, clicking System and Maintenance, clicking Administrative Tools, and then double-clicking Event Viewer.
Başlat düğmesi , Denetim Masası, Sistem ve Bakım, Yönetimsel Araçlar ve ardından Olay Görüntüleyicisi'ni çift tıklatarak Olay Görüntüleyicisi'ni açın.