"Adjust For" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Adjust For" Türkçe çeviri

EN

Adjust For

volume_up
The way you adjust brightness and contrast varies and depends on your specific display.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlama biçimi ekranınıza bağlı olarak değişir.
Resimdeki parlaklık ve karşıtlığı ayarlama
On the How to adjust the contrast page, look at the sample images that appear, and click Next.
Karşıtlığı ayarlama sayfasında, görünen örnek görüntülere bakın ve İleri'yi tıklatın.

Türkçe' de "Adjust For" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishWith Audio Quality you can adjust the compression quality when you rip tracks.
Ses Kalitesi ile parça kopyalarken sıkıştırma kalitesini ayarlayabilirsiniz.
EnglishYou can adjust the draw options and scoring system, or set other game options.
Çizim seçeneklerini ve skor sistemini veya diğer oyun seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
EnglishYou can adjust key-legend backlighting with three illumination levels plus “off.”
Tuş aydınlatma özelliğini, üç aydınlatma düzeyi ve “kapalı” konumuyla ayarlayabilirsiniz.
EnglishClick a button to adjust the location, size, and orientation of the cropping.
Kırpmanın konumunu, boyutunu ve yönünü ayarlamak için bir düğmeye basın.
EnglishTo adjust Internet Explorer so it can display images, do the following:
Internet Explorer'ı resimleri gösterecek şekilde ayarlamak için şunları yapın:
EnglishWhen you're using lens mode, you can adjust the size of the Magnifier lens.
Mercek modunu kullanırken Büyüteç merceğinin boyutunu ayarlayabilirsiniz.
EnglishWith Audio Quality, you can adjust the compression quality that's used.
Ses Kalitesi ile kullanılmakta olan sıkıştırma kalitesini ayarlayabilirsiniz.
EnglishDoing so helps you to avoid having to adjust the volume as you play the CD.
Bunu yapmak, CD'yi yürütürken sesi ayarlamak zorunda kalmamanızı sağlar.
EnglishIn Windows 8, you can adjust how sensitive Touch Mouse is to your touch.
Windows 8'de, Touch Mouse farenin dokunmanıza karşı hassasiyetini ayarlayabilirsiniz.
EnglishClick Advanced, and then click Use my custom settings to adjust the settings.
Gelişmiş'i tıklatın, ardından ayarları belirlemek üzere Özel ayarlarımı kullan'ı tıklatın.
EnglishThe way you adjust brightness and contrast varies and depends on your specific display.
Parlaklığı ve karşıtlığı ayarlama biçimi ekranınıza bağlı olarak değişir.
EnglishSome sync partnerships do not have any sync settings you can adjust.
Bazı eşitleme ortaklıklarında ayarlayabileceğiniz eşitleme ayarları bulunmaz.
EnglishIn the search box, type cleartype, and then click Adjust ClearType text.
Arama kutusuna cleartype yazın ve ClearType metnini ayarla'yı tıklatın.
EnglishYou can adjust the difficulty level, sound and animation settings, and more.
Zorluk düzeyini, ses ve animasyon ayarlarını belirleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
EnglishYou can adjust the difficulty level, turn animation on and off, and more.
Zorluk düzeyini ayarlayabilir, animasyon açıp kapatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
EnglishYou can adjust sounds, tips, difficulty level, and other settings.
Sesleri, ipuçlarını, zorluk derecesini ve diğer ayarları ayarlayabilirsiniz.
EnglishTo adjust the quality level for converted files, do the following:
Dönüştürülen dosyaların kalite düzeyini ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
EnglishOn the How to adjust the contrast page, look at the sample images that appear, and click Next.
Karşıtlığı ayarlama sayfasında, görünen örnek görüntülere bakın ve İleri'yi tıklatın.
EnglishAdjust the volume of each audio clip individually by doing the following:
Aşağıdakini yaparak ses kliplerinizin sesini ayrı olarak ayarlayın:
EnglishTo adjust the vividness of the colors, move the Saturation slider.
Renklerin canlılığını ayarlamak için, Doygunluk kaydırıcısını sürükleyin.

Türkçe de "Adjust For" için benzer çeviriler

adjust fiil
Turkish
for edat
in exchange for
to allow for fiil
to atone for fiil
to long for fiil
to wait for fiil
Turkish
to arrange for fiil
Turkish
to look for fiil
Turkish
filter for
Turkish
to cater for fiil
to come for fiil
to compete for fiil
to contend for fiil
to go for fiil