"address" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"address" Türkçe çeviri

TR

"e-mail address" İngilizce çeviri

EN

address {isim}

volume_up
address (ayrıca: addresse, adress)
Type or paste an address into the Address bar to navigate to a new webpage.
Yeni bir web sayfasına gitmek için Adres çubuğuna bir adres yazın veya yapıştırın.
To open a new webpage, type or paste an address into the Address bar.
Yeni bir web sayfası açmak için, Adres çubuğuna bir adres yazın veya yapıştırın.
Open a new page by typing or pasting an address into the Address bar.
Adres çubuğuna adres yazarak veya yapıştırarak yeni sayfa açma.
address
TR

e-mail address {isim}

volume_up

Türkçe' de "address" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishNon-EV certificates will display the website address or the domain of the site.
EV dışındaki sertifikalar web sitesi adresini veya sitenin etki alanını gösterir.
EnglishOpen your web browser and enter the address of the router’s configuration webpage.
Web tarayıcınızı açın ve yönlendirici yapılandırma web sayfasının adresini girin.
EnglishNon-EV certificates will contain the website address or the domain of the site.
EV dışındaki sertifikalar web sitesi adresini veya sitenin etki alanını görüntüler.
EnglishThen choose an address from your contacts, or type a new one into the To box.
Sonra, kişilerinizden bir adres seçin ya da Kime kutusuna yeni bir adres yazın.
EnglishOn the Microsoft account sign-in page, enter your email address and password.
Microsoft hesabı oturum açma sayfasında e-posta adresinizi ve parolanızı girin.
EnglishIf you still can't connect, try typing the IP address of the remote computer instead.
Yine bağlanamıyorsanız, uzak bilgisayarın adı yerine IP adresini yazmayı deneyin.
EnglishIn Step 1, select To or Cc line, and enter the email address of your other account.
1. adımda Kime veya Bilgi satırı'nı seçip diğer hesabınızın e-posta adresini girin.
EnglishFor example, here's how the Pictures folder might appear in the Address bar:
Örneğin burada, Resimler klasörünün Adres çubuğundaki görünümü verilmektedir:
EnglishType or paste an address into the Address bar to navigate to a new webpage.
Yeni bir web sayfasına gitmek için Adres çubuğuna bir adres yazın veya yapıştırın.
EnglishYou'll see your pinned, frequent, and favorite sites above the Address bar.
Sabitlenmiş ve sık kullanılan sitelerinizi Adres çubuğunun üstünde görürsünüz.
EnglishBy clicking different locations in the Address bar, you can navigate directly to them.
Adres çubuğunda farklı konumları tıklatarak doğrudan o yerlere gidebilirsiniz.
EnglishThe website address should be shown in the Add this website to the zone box.
Web sitesinin adresinin Bu web sitesini bölgeye ekle kutusunda gösterilmesi gerekir.
EnglishUnitAddress: You'll find this number on the outside of your CableCARD device.
UnitAddress: Bu numarayı, CableCARD aygıtınızın dış tarafında bulacaksınız.
EnglishNavigate to trusted websites by typing the web address directly into the Address bar.
Web adreslerini doğrudan Adres Çubuğu'na yazarak güvenilen web sitelerinde gezinin.
EnglishClick the To box and enter the email address for someone you want to share with.
Kime kutusuna tıklayıp takviminizi paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini yazın.
EnglishAny message you send needs an e‑mail address for the person you're sending it to.
Göndereceğiniz her iletide, e‑postayı gönderdiğiniz kişinin e-posta adresi bulunmalıdır.
EnglishWindows Address Book has been replaced by Windows Contacts in this version of Windows.
Windows Kişiler, Windows'un bu sürümünde Windows Adres Defteri'nin yerini almıştır.
EnglishHere's a list of common locations where you can type directly into the address bar:
Burada doğrudan adres çubuğuna yazabileceğiniz ortak konumların listesi verilmektedir:
EnglishEnter your email address, password, and display name, then click Next.
E-posta adresinizi, parolanızı ve görünen adınızı girin, sonra İleri'ye tıklayın.
EnglishMake sure the network device has an IP address and proper network address.
Ağ aygıtının bir IP adresi ve uygun ağ adresine sahip olduğundan emin olun.