"Additional Information" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"Additional Information" Türkçe çeviri

EN

Additional Information {isim}

volume_up
Additional Information (ayrıca: fine print, Additional Info)
Click to show additional information or options about the TTS engine.
TTS altyapısıyla ilgili ek bilgi veya seçenekleri göstermek için tıklatın.
DVS provides additional information about images on the screen.
DVS, ekrandaki görüntüler hakkında ek bilgi sağlar.
You can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
Düğmenin üzerinde fare işaretçisini bekleterek de ek bilgi görüntüleyebilirsiniz.

Türkçe' de "Additional Information" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishYou can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
Düğmenin üzerinde fare işaretçisini bekleterek de ek bilgi görüntüleyebilirsiniz.
EnglishFill in any additional information requested on the page and click Submit.
Sayfada istenen tüm ek bilgileri doldurduktan sonra Gönder seçeneğini tıklatın.
EnglishFor additional instructions, check the information that came with your external hard disk.
Ek yönergeler için, harici sabit diskinizle birlikte gelen bilgileri kontrol edin.
EnglishThese links will take you to additional information on the Microsoft Web site.
Bu bağlantılar sizi Microsoft Web sitesindeki ek bilgilere götürür.
EnglishYou can add additional columns of contact information to sort by.
Sıralama ölçütü olarak kullanmak üzere ek kişi bilgisi sütunları ekleyebilirsiniz.
EnglishClick to show additional information or options about the TTS engine.
TTS altyapısıyla ilgili ek bilgi veya seçenekleri göstermek için tıklatın.
EnglishShows additional information or options about the text-to-speech engine.
Metin okuma altyapısıyla ilgili ek bilgileri veya seçenekleri gösterir.
EnglishHere are links to topics that provide additional information about working with pictures:
Aşağıda, resimlerle çalışma konusunda ek bilgiler veren diğer konuların bağlantıları verilmiştir:
EnglishThe recipient appears in the list, and the boxes are cleared so that you can enter additional recipient information.
Alıcı listede görünür ve kutular temizlenir, böylece ek alıcı bilgileri girebilirsiniz.
EnglishDVS provides additional information about images on the screen.
DVS, ekrandaki görüntüler hakkında ek bilgi sağlar.
EnglishTo see additional information, click View Certificates.
Ek bilgi görmek için, Sertifikaları Görüntüle'yi tıklatın.
EnglishAdditional information about Pictometry and how to purchase images can be found at the Pictometry website.
Pictometry hakkında ek bilgi ve görüntülerin nasıl satın alınacağı Pictometry web sitesinde bulunabilir.
EnglishHere are help topics that provide additional information about using Windows Mail in Windows Vista:
Burada, Windows Mail'in Windows Vista'daki kullanımıyla ilgili ek bilgiler veren yardım konuları bulunmaktadır:
EnglishIf the site only provides an email address, send a message to the address to request additional contact information.
Sitede yalnızca e-posta adresi varsa, adrese bir ileti göndererek ek iletişim bilgilerini isteyin.
EnglishIn the Automatic media information updates for files area, select the Retrieve additional information from the Internet check box.
Dosyalar için otomatik medya bilgi güncelleştirmeleri alanında, Internet'ten ek bilgi al onay kutusunu seçin.
EnglishIn the Automatic media information updates for files area, clear the Retrieve additional information from the Internet check box.
Dosyalar için otomatik medya bilgi güncelleştirmeleri bölümünde, Internet'ten ek bilgi al onay kutusunu temizleyin.
EnglishIn the Automatic media information updates for files area, select the Retrieve additional information from the Internet check box.
Dosyalar için otomatik medya bilgi güncelleştirmeleri bölümünde, Internet'ten ek bilgi al onay kutusunu işaretleyin.
Englishadditional comparative information
Englishadditional comparative information
EnglishYou can remove columns of information in the message list that you don't care about, and display additional optional information as well.
İleti listesinde ilgilenmediğiniz sütunları kaldırabilir ve bunun yanı sıra isteğe bağlı ek bilgiler de görüntüleyebilirsiniz.

Türkçe de "Additional Information" için benzer çeviriler

additional
Turkish
information isim
additional comparative information
authentication information isim
authentication information
confidential information isim
Font information isim
product information isim
comparative information isim
corporate information isim
Hub information isim
additional bed
bug information isim
calibration information isim
confirm name and organization information