"additional" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"additional" Türkçe çeviri

TR
TR
EN

additional

volume_up
additional (ayrıca: Attach)
When you install Internet Explorer 9, additional software is also installed.
Internet Explorer 9'u yüklediğinizde bazı ek yazılımlar da yüklenir.
Windows XP Mode requires an additional 1 GB of RAM and an additional 15 GB of available hard disk space.
Windows XP Modu ek 1 GB RAM ve ek 15 GB kullanılabilir sabit disk alanı gerektirir.
Fill in any additional information requested on the page and click Submit.
Sayfada istenen tüm ek bilgileri doldurduktan sonra Gönder seçeneğini tıklatın.

Türkçe' de "additional" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishThe default plan that you based your plan on now appears under Additional plans.
Yeni planınız için temel aldığınız plan şimdi Ek planlar'ın altında görünür.
EnglishYou can also hover your mouse pointer over the button to see additional information.
Düğmenin üzerinde fare işaretçisini bekleterek de ek bilgi görüntüleyebilirsiniz.
EnglishYou can open additional blank notes, or you can create new notes from templates.
Başka boş notlar açabilir veya şablonlardan yeni notlar oluşturabilirsiniz.
EnglishAdditional options might appear depending on the type of TV signal you're watching.
İzlediğiniz TV sinyalinin türüne bağlı olarak ek seçenekler görüntülenebilir.
EnglishThe plan that you based your new plan on is moved, and appears under Additional plans.
Yeni planınız için temel aldığınız plan taşınır ve Ek planlar'ın altında görünür.
EnglishFill in any additional information requested on the page and click Submit.
Sayfada istenen tüm ek bilgileri doldurduktan sonra Gönder seçeneğini tıklatın.
EnglishThe following additional payment methods are available per country or region.
Aşağıdaki diğer ödeme yöntemleri de ülkeye veya bölgeye bağlı olarak kullanılabilir.
EnglishTo monitor additional folders, click Add, and then specify the location of the folder.
Başka klasörleri izlemek için Ekle'yi tıklatın ve ardından klasörün konumunu belirtin.
EnglishSoftware companies might develop additional themes for download or purchase.
Yazılım şirketleri karşıdan yüklenecek veya satın alınacak başka temalar geliştirebilir.
EnglishOnce the device is configured, you can add additional devices to the network wirelessly.
Aygıt yapılandırıldıktan sonra ağa kablosuz olarak başka aygıtları ekleyebilirsiniz.
EnglishIf there is no Select a provider box, you still need to install the additional controls.
Bir sağlayıcı seçin kutusu yoksa, ek denetimleri yine de yüklemeniz gerekir.
EnglishFor additional instructions, check the information that came with your external hard disk.
Ek yönergeler için, harici sabit diskinizle birlikte gelen bilgileri kontrol edin.
EnglishWhen you connect additional monitors to your Windows 8 or Windows RT PC, you can:
Windows 8 or Windows RT bilgisayarınıza ek monitörler bağladığınızda şunları yapabilirsiniz:
EnglishTap or click Show additional plans, and then choose High performance.
Diğer planları göster'e dokunun veya tıklatın, ardından Yüksek performans'ı seçin.
EnglishTo find additional instances of the same text, continue to click Find Next.
Aynı metnin geçtiği diğer yerleri de bulmak için, Sonrakini Bul'u tıklatmaya devam edin.
EnglishIf you can't see the power plan that you want, tap or click Show additional plans.
Kullanmak istediğiniz güç planını görmüyorsanız, Ek planları göster'e dokunun veya tıklatın.
EnglishThis category page shows a list of Help topics and links to additional categories.
Bu kategori sayfası Yardım konularının ve diğer kategori bağlantılarının listesini gösterir.
EnglishIf a setup screen appears for the additional controls, follow the instructions on the screen.
Ek denetimler için kurulum ekranı görüntülenirse ekrandaki yönergeleri uygulayın.
EnglishWhen scanning your computer, you can choose from four additional options:
Bilgisayarınızı tararken, dört ek seçenek arasından seçim yapabilirsiniz:
EnglishIf you don't see the power plan you want, tap or click Show additional plans.
Kullanmak istediğiniz güç planını görmüyorsanız, Ek planları göster'e dokunun veya tıklatın.

"additional" için eşanlamlılar (İngilizce):

additional
English
addition
additionally
English
additive
English