"addition" için İngilizce-Türkçe çeviri

EN

"addition" Türkçe çeviri

TR
TR
EN

addition {isim}

volume_up
addition (ayrıca: appendage, inset, appurtenant)

Türkçe' de "addition" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir.

EnglishIn addition, discs that have not been closed can still be used in other disc burners.
Ayrıca, kapatılmamış olan diskler diğer disk yazıcılarda kullanılmaya devam edebilir.
EnglishThe paging file is space on your hard disk that Windows uses in addition to RAM.
Disk belleği dosyası, sabit diskinizde Windows'un RAM ile birlikte kullandığı bir alandır.
EnglishIn addition, many programs can open pictures that are saved in the JPEG format.
Ayrıca, JPEG biçiminde kaydedilen resimleri birçok program açabilir.
EnglishIn addition, a laser printer's toner cartridge generally lasts longer.
Buna ek olarak, lazer yazıcının toner kartuşu genellikle daha uzun ömürlüdür.
EnglishIn addition to FM radio, you can also listen to Internet radio stations.
FM radyoya ek olarak Internet radyosu istasyonlarını da dinleyebilirsiniz.
EnglishIn addition, to more clearly display these messages, your desktop might turn black.
Bunun yanında, bu iletileri daha net bir şekilde göstermek üzere masaüstünüz siyaha dönebilir.
EnglishIn addition, it searches the current folder as well as all subfolders.
Arama işleminde geçerli klasörün yanı sıra, alt klasörlere de bakılır.
EnglishTwo-step verification will always prompt you for a security code in addition to your password.
İki basamaklı doğrulama her zaman parolanıza ek olarak bir güvenlik kodu girmenizi ister.
EnglishIn addition, the Player periodically scans your library for songs that are missing album art.
Ayrıca Player, albüm kapak resmi eksik olan şarkılar için kitaplığınızı düzenli olarak tarar.
EnglishIt's best to just use one firewall program, in addition to a router-based firewall.
Yönlendirici tabanlı bir güvenlik duvarının yanı sıra tek güvenlik duvarı programı kullanmak en iyisidir.
EnglishIn addition to being able to add shortcuts to your desktop, you can also add shortcuts on your Start menu.
Masaüstünüze kısayol eklemeye ek olarak Başlat menünüze de kısayol ekleyebilirsiniz.
EnglishIn addition, you won't be able to receive optional (non-security) updates from Windows Update.
Bunun yanı sıra, Windows Update'ten isteğe bağlı (güvenlik dışı) güncelleştirmeleri alamazsınız.
EnglishAll you need is one or more extra drives in addition to the drive on which Windows is installed.
Tüm ihtiyacınız olan, Windows'un yüklü olduğu sürücüye ek olarak bir veya daha fazla sürücüdür.
EnglishIn addition, you can use all the same properties to fine-tune your searches.
Ayrıca aramalarınızı daha iyi sonuç verir hale getirmek için gerekli özelliklerin tümünü kullanabilirsiniz.
EnglishIn addition, some changes to your PC's configuration might occur if Windows is not genuine.
Bunlara ek olarak, Windows orijinal değilse bilgisayarınızın yapılandırmasında bazı değişiklikler olabilir.
EnglishIn addition, you can add this value to files on your computer that you have added to your Player Library.
Ayrıca, bu değeri Player kitaplığına eklediğiniz bilgisayarınızdaki dosyalara da ekleyebilirsiniz.
EnglishChoose this option if you want Narrator to read the actual error in addition to playing an error tone.
Ekran Okuyucusu'nun hata sinyali çalmanın yanı sıra gerçek hatayı okumasını istiyorsanız, bu seçeneği belirleyin.
EnglishIn addition, data is collected and sent to Microsoft every 90 days even if no activation exploit is detected.
Buna ek olarak, etkinleştirme açığı belirlenmese bile 90 günde bir veri toplanır ve Microsoft'a gönderilir.
EnglishIn addition, most windows have the same basic parts.
EnglishIn addition, most windows have the same basic parts.

"addition" için eşanlamlılar (İngilizce):

addition
additionally
English
additive
English
additional
English